Materiały do samodzielnego wykorzystania

Istnieje kilka sposobów na promowanie lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak sobie pomóc i jak radzić sobie z depresją.

Przeczytaj o samozarządzaniu i podejdź do autotestu

Dowiedz się więcej

Wykonaj autotest

Narzędzie iFightDepression

Narzędzie iFightDepression

Narzędzie iFightDepression® to internetowy program do samodzielnego wykorzystania dla osób cierpiących na łagodną lub umiarkowaną depresję, opracowany w oparciu o istniejące dowody, zalecenia dotyczące najlepszych praktyk oraz konsensus użytkowników i ekspertów. Narzędzie jest bezpłatne i ma na celu pomoc osobom w samodzielnym radzeniu sobie z objawami depresji oraz promowanie powrotu do zdrowia przy wsparciu przeszkolonego lekarza rodzinnego lub specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego. Narzędzie opiera się na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), będącej tym rodzajem terapii, który okazał się skuteczny w leczeniu depresji.


Narzędzie iFightDepression® składa się z modułów informacyjnych, które koncentrują się na zwiększaniu codziennej aktywności, identyfikowaniu i kwestionowaniu szkodliwych wzorców myślowych, monitorowaniu nastroju, wdrażaniu zdrowych nawyków snu i utrzymywaniu zdrowego stylu życia. Powiązane arkusze robocze i ćwiczenia zachęcają użytkowników narzędzia do ćwiczenia i utrwalania nowych umiejętności oraz promowania samokontroli. Narzędzie jest obecnie dostępne w następujących językach: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, estońskim, holenderskim, węgierskim i bułgarskim.

 

Ponieważ narzędzie iFightDepression® przewiduje obecność „przewodnika”, użytkownicy są zarówno kierowani do korzystania z tego narzędzia, jak i wspierani przez lekarzy rodzinnych lub specjalistów od zdrowia psychicznego, którzy przeszli odpowiednie standardowe szkolenie. Narzędzie iFightDepression® i powiązane szkolenie dla pracowników służby zdrowia zostały opracowane w ramach finansowanego przez UE projektu PREDI-NU (Preventing Depression and Improving Awareness through Networking in the EU [Zapobieganie depresji i podnoszenie świadomości poprzez tworzenie sieci w UE]), który skończył się 31 sierpnia 2014 roku. Od tego momentu narzędzie iFightDepression® obsługiwane jest przez Europejski Sojusz Przeciwko Depresji (EAAD), a w nadchodzących miesiącach zostanie stworzona internetowa wersja programu szkoleniowego iFightDepression® dla pracowników służby zdrowia zainteresowanych „poprowadzeniem” osób z depresją w korzystaniu z tego narzędzia.


Jeśli uważasz, że możesz doświadczać depresji i chcesz korzystać z narzędzia iFightDepression®, mamy nadzieję, że rozumiesz, iż natychmiastowe udostępnienie ci osobistego konta użytkownika w okresie przejściowym może nie być możliwe. W międzyczasie zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z lekarzem rodzinnym lub pracownikiem służby zdrowia, ponieważ może on zaoferować wsparcie i porady dotyczące innych form leczenia lub usług wsparcia.

Informacje o materiałach do samodzielnego wykorzystania, które mogą być dla ciebie pomocne, znajdziesz na liście u góry ekranu, po lewej stronie, a w sekcji „Uzyskaj pomoc” znajdują się również szczegóły dotyczące usług wsparcia i linii pomocy, które mogą być przydatne.

Sekcja "Uzyskaj pomoc"

Obecnie opracowujemy profesjonalny program szkoleniowy online dotyczący korzystania z narzędzia iFightDepression®. Jeśli jesteś lekarzem i jesteś zainteresowany wdrożeniem narzędzia iFightDepression® w swojej praktyce, skontaktuj się z nami pod adresem contact@eaad.net, a my możemy dodać twoje imię i nazwisko do listy mailingowej, aby poinformować cię, kiedy zostanie opracowany internetowy program szkolenia zawodowego.

Jeśli zostałeś już skierowany przez lekarza do korzystania z narzędzia iFightDepression® i masz osobiste konto użytkownika, możesz zalogować się poniżej:

Zaloguj się: wersja dla dorosłych

Zaloguj się: wersja dla młodzieży

iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: