Kontakt

Administrator witryny/redakcja
European Alliance against Depression e.V. (EAAD e.V.)
Goerdelerring 9
04109 Leipzig
Germany

Phone: +49(0) 696 301 863 44
Fax.: +49(0)341 97 24 539
E-Mail: contact@eaad.net
Website: www.eaad.net

Formularz kontaktowy

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Pamiętaj, że wiadomości wysyłane przez formularz trafiają do Europejskiego Sojuszu Przeciwko Depresji (EAAD) i nie są monitorowane na bieżąco. Ponieważ iFightDepression nie świadczy opieki zdrowotnej, prosimy - nie zostawiaj żadnych wiadomości dotyczących twojego stanu zdrowia. 

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 UE-RODO
Klikając „Wyślij”, potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat i wyrażasz zgodę, by Europejski Sojusz Przeciwko Depresji reprezentowany przez prezesa zarządu prof. dr. med. Ulricha Hegerla, Semmelweisstraße 10, 04103 Lipsk, gromadził i przetwarzał twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na twoją wiadomość i wyrażasz uzasadniony interes dalszego kontaktu. Zbieranie i przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celu i opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a) i 1 lit. f RODO UE. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Twoje dane będą przechowywane do odwołania i zostaną automatycznie usunięte po 10 latach, chyba że obowiązują inne ustawowe okresy przechowywania. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji. Ponadto masz prawo zażądać informacji o przechowywanych przez nas danych oraz zażądać korekty w przypadku nieprawidłowości danych lub usunięcia danych w przypadku niewłaściwego przechowywania danych. Możesz skontaktować się z nami w sprawie ochrony danych pod adresem contact@eaad.net. Masz również prawo do odwołania się do organu nadzorczego.
Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć tutaj: https://ifightdepression.com/en/privacy-statement

 


iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: