Materiały do samodzielnego wykorzystania

Istnieje kilka sposobów na promowanie lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak sobie pomóc i jak radzić sobie z depresją.

Przeczytaj o samozarządzaniu i wykonaj autotest

Dowiedz się więcej

Wykonaj autotest

Leczenie psychologiczne

Leczenie psychologiczne

Oprócz leków, kolejnym filarem leczenia depresji jest terapia psychologiczna.

Psychoterapia jest najczęstszą formą leczenia psychologicznego. Psychoterapia zakłada dwa główne elementy: rozmowę i współpracę. Istnieje kilka różnych rodzajów uznanej psychoterapii, w tym terapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia wspomagająca i podejścia oparte na uważności.

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to rodzaj terapii behawioralnej, która okazała się skuteczna w leczeniu depresji. Opiera się na założeniu, że negatywne odczucia powstają z niepomocnych myśli i mogą prowadzić do negatywnych zachowań w rodzaju „spirali w dół”. CBT można zacząć od ćwiczeń, które pomogą nauczyć się, jak organizować dzień i zwiększać codzienną aktywność. Następnie CBT uczy, jak rozpoznawać niepomocne myśli, stawiać im czoła i zastępować je bardziej pomocnymi. Kolejną ważną częścią terapii jest lepsze poznanie zaburzenia (psychoedukacja). Takie zmiany mają pozytywny wpływ na nastrój i ułatwiają zarządzanie zewnętrznymi wydarzeniami życiowymi. W CBT klient i terapeuta aktywnie współpracują i uczą się od siebie nawzajem. Zwykle odbywa się jedna lub dwie sesje w tygodniu. W sumie leczenie trwa od 25 do maksymalnie 80 sesji (około 3 miesięcy do roku).

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na wiedzy psychoanalitycznej. Przyjmuje podobne założenia dotyczące przyczyn zaburzeń psychicznych, a mianowicie, że są one wynikiem problemów emocjonalnych w umyśle nieświadomym. W odróżnieniu od psychoanalizy, ten rodzaj psychoterapii najlepiej radzi sobie z bieżącymi konfliktami wewnętrznymi, a także z relacjami klienta z innymi ludźmi. Sesja odbywa się w pozycji siedzącej, a terapeuta i klient mają kontakt wzrokowy. Podejście terapeuty może wahać się od pasywnego do partycypacyjnego i zapewniającego strukturę. Zwykle odbywa się jedną lub dwie sesje tygodniowo. Ogólnie leczenie może być albo krótkoterminowe od 16-24 sesji, albo długoterminowe, trwające od 50 do 100 sesji lub więcej.

Psychoterapia wspierająca

Niektórzy psychoterapeuci mogą stosować wspierające, niedyrektywne podejście terapeutyczne i może ono być stosowane jako jedyne lub w połączeniu z innymi podejściami terapeutycznymi. Psychoterapia wspomagająca jest również regularnie stosowana przez innych pracowników służby zdrowia i wolontariuszy. Ten rodzaj poradnictwa ma na celu zapewnienie klientowi wspierającej atmosfery w rozwiązywaniu jego problemów. Osiąga się to poprzez uważne słuchanie przez terapeutę i zachęcanie osoby do mówienia o swojej sytuacji oraz szukania możliwych rozwiązań w sposób pełen troski i szacunku. Ten rodzaj terapii może pomóc uspokoić i wzmocnić klienta, ale jego długoterminowa skuteczność w leczeniu depresji nie została jeszcze wykazana.  

Podejścia oparte na uważności

Podczas gdy CBT i podejścia psychodynamiczne koncentrują się na zmianie wzorców związanych z depresją, podejścia oparte na uważności pomagają rozwinąć bardziej uważne i niereaktywne podejście do swoich myśli i uczuć. Przykłady takich podejść obejmują terapię poznawczą opartą na uważności (MBCT) i redukcję stresu opartą na uważności (MBSR). Podobnie jak CBT, podejścia oparte na uważności mówią o automatycznej naturze negatywnych myśli i uczuć w depresji i starają się je przerwać. W przeciwieństwie do terapii poznawczo-behawioralnej, nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności pozwalających na pojawianie się i odchodzenie niepokojących myśli i uczuć, bez konieczności reagowania na nie. Wykazano, że MBCT działa szczególnie dobrze u osób cierpiących na depresję nawracającą.

iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: