Materiały do samodzielnego wykorzystania

Istnieje kilka sposobów na promowanie lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak sobie pomóc i jak radzić sobie z depresją.

Przeczytaj o samozarządzaniu i wykonaj autotest

Dowiedz się więcej

Wykonaj autotest

Działania społeczne

Działania społeczne

Oprócz leków i terapii indywidualnej osoby z depresją mogą skorzystać z działań o charakterze społecznym. Takie aktywności mogą być wystarczające dla osób z łagodną depresją, jednak osoby doświadczające umiarkowanej lub ciężkiej depresji mogą potrzebować bardziej intensywnego podejścia, w tym leków i terapii.

Grupy wsparcia mogą uczyć nowych umiejętności, zachęcać do zdrowych zajęć i zapewniać wsparcie społeczne. Istnieją dowody naukowe na to, że grupowe programy aktywności fizycznej mogą być pomocne w zmniejszaniu łagodnej depresji. Bardzo pomocne może być również grupowe wsparcie rówieśnicze, programy CBT lub kursy psychoedukacyjne. Grupy wolontariackie skupiające się na depresji często oferują je w przystępnej cenie.

Kursy o charakterze ogólnym (takie jak „Rozwój osobisty”, „Zarządzanie stresem” lub „Umiejętności życiowe”) mogą nauczyć nowych umiejętności i dać wsparcie społeczne. Informacje na temat grup wsparcia w depresji można znaleźć w sekcji „Uzyskaj pomoc” lub pytając lekarza rodzinnego o możliwości dostępne w twojej okolicy.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała poradnik dotyczący radzenia sobie ze stresem w obliczu przeciwności losu. Celem przewodnika "Doing What Matters in Times of Stress: An Illustrated Guide" jest wyposażenie ludzi w praktyczne umiejętności pomagające radzić sobie ze stresem. Wystarczy kilka minut każdego dnia, aby przećwiczyć techniki samopomocowe. Przewodnik może być używany samodzielnie lub z dołączonymi ćwiczeniami audio. Poradnik, oparty na doświadczeniach i szeroko zakrojonych konsultacjach, jest przeznaczony dla każdego, kto doświadcza stresu, niezależnie od miejsca zamieszkania i okoliczności. Można go pobrać w wielu językach: https://apps.who.int/iris/handle/10665/366709.

iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: