Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

Les om selvhjelp og test deg selv.

Les mer

Test deg selv

Om oss

Hva er ifightdepression.com?

ifightdepression.com tar sikte på å bevisstgjøre og formidle kunnskap om depresjon og selvmordsatferd ved å gjøre tilgjengelig informasjon om depresjon og konsekvensene av å ha en depresjon. Vi informerer om årsaker, tegn og symptomer på depresjon for at du skal kunne lære å oppdage depresjon. Vi informerer også om nyttige strategier som fremmer god psykisk helse, inkludert selvhjelpsressurser, i tillegg til informasjon om hvor og hvordan man får hjelp for depresjon og hvordan man kan hjelpe et familiemedlem, en venn eller andre personer som har behov for støtte.


Vi tilbyr også informasjon, skreddersydd materiell og anbefalinger til nøkkelpersoner i lokalsamfunnet (lærere, religiøse ledere) og helsepersonell som ofte møter deprimerte personer, slik at disse lettere kan oppdage depresjon, møte den deprimerte på en riktig måte, og henvise videre til riktig instans.

Videre ønsker vi å gi et tilbud til personer som opplever mild til moderat depresjon, gjennom et nettbasert selvhjelpsprogram mot depresjon (‘iFightDepression-verktøyet’; klikk på linken ‘Selvhjelpsressurser’ under for å finne ut mer om ‘iFightDepression-verktøyet’).


På denne måten håper vi på å bidra til å forebygge depresjon og selvmordsatferd, samt stigma som er forbundet med slike vansker.


iFightDepression-nettsiden og iFightDepression-verktøyet er produkter fra European Alliance Against Depression (EAAD), og ble utviklet og implementert av PREDI-NU (Preventing Depression and Improving Awareness through Networking in the EU) konsortiet. Produktene ble finansiert av the European Commission in the Framework of the Health Programme - Consumer, Health and Food Executive Agency (CHAFEA; tidligere EAHC - European Agency for Health and Consumers).

 

Hva er European Alliance Against Depression (EAAD)?

European Alliance Against Depression (EAAD) er et internasjonalt nettverk av eksperter som jobber med depresjon og forebygging av selvmordsatferd. Formålet med sammenslutningen er å fremme god folkehelse og øke kunnskapen om helse i samfunnet, samt å jobbe for deprimerte pasienter og forebygge selvmordsatferd ved å utvikle flernivå intervensjonsprogrammer i lokalsamfunn.

Det er et viktig arbeid, ettersom det er beregnet at 18,4 millioner europeere lider av depresjon. Å ha depresjon kan påvirke livskvaliteten mer enn mange andre sykdommer, og kan i verste fall føre til selvmord. Derfor er det viktig å jobbe for å implementere effektive selvmordsforebyggende programmer både på nasjonalt og internasjonalt nivå..

For mer informasjon om regional implementering av flernivåintervensjoner i lokalsamfunn for selvmordsforebygging, vennligst besøk nettsidene til EAAD.

iFightDepression is a project financed and implemented by: