Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

Les om selvhjelp og test deg selv.

Les mer

Test deg selv

Hvordan spørre om selvmordstanker og -atferd

Hvordan spørre om selvmordstanker og -atferd

Tegn på akutt selvmordsfare er tilstedeværelse av presserende selvmordstanker, alvorlig håpløshet eller skyld, sosial tilbaketrekning, opphisselse eller agitasjon, utsagn om selvmord og konkrete selvmordsplaner. Hvis du tror noen kan være i overhengende selvmordsfare, ikke vær redd for å spørre personen direkte om dine bekymringer (f.eks. «Du virker ganske nedfor og stresset. Har du tenkt på å ta ditt eget liv eller skade deg selv?»).

Det er ikke slik at det å stille slike spørsmål vil utløse selvmordsatferd hvis ikke selvmordstanker allerede er tilstede, og det at du er direkte kan være en lettelse for en person som har selvmordstanker. Lytt empatisk og utforsk hvorvidt det er noen andre du kan involvere, slik som familie eller helsearbeidere. Det er viktig å merke seg at en akutt selvmordskrise vanligvis er midlertidig, og det er svært viktig å forhindre skade under den akutte fasen.

Du bør involvere den suicidale personen i beslutningstaking hvis mulig. Ikke vær dømmende eller vis at du er sjokket, lytt empatisk og hjelp personen til å oppsøke hjelp ved å oppmuntre dem til å gjøre det eller ved å ta initiativ til det selv. Hvis personen bekrefter at han/hun har selvmordstanker, prøv å finne ut hvor sterke disse tankene er og hvorvidt personen har lagt konkrete planer eller tidligere har utført selvmordsatferd.

Spørsmål du kan stille er:

  • Har han lagt en plan for hvordan selvmordet skal skje? Har hun gjort forberedelser til selvmordet
  • Har han tilgjengelig det som trengs for å gjennomføre selvmordet? F.eks. piller, tau eller skytevåpen.
  • Er hun klar til å gjøre det NÅ? Når har han tenkt til å gjennomføre planen sin?

Hvis spørsmålene er besvart med "ja", bør personens psykiske tilstand og selvmordsrisiko vurderes av lege/legevakt eller psykisk spesialisthelsetjeneste i ditt distrikt. Det er disse fagpersonene som vurderer tilstanden og hvilke tiltak som skal iverksettes. Forklar at du ikke ønsker at hun skal dø. Vær til stede og forsikre ham om at du ønsker å hjelpe. Fjern midlene til å ta livet av seg hvis dette er mulig (f.eks. piller, kniv, skytevåpen). Ofte kan du bli enig med den selvmordstruede om å fjerne disse.

Hvis spørsmålene over er besvart med "nei", er situasjonen trolig ikke så akutt. Situasjonen kan likevel være alvorlig. Derfor er det viktig at du tar deg tid til å være tilstede. Vær tålmodig og forståelsesfull. Det er ofte lurt å motivere den som er i krise, til å motta profesjonell hjelp fra en som han stoler på, som skolehelsetjeneste, fastlege eller psykisk helsetjeneste.

iFightDepression is a project financed and implemented by: