Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

Les om selvhjelp og test deg selv.

Les mer

Test deg selv

Politi

Hva bør en politibetjent vite?

Depresjon rammer omtrent en av fire kvinner og en av åtte menn i løpet av livet, og gir en økt risiko for selvskading og selvmord. Rundt 80-90 % av personene som dør i selvmord har vært diagnostisert med en psykisk lidelse. En kan føle seg nedfor og stresset i en lengre periode, men den faktiske suicidale krisen er hovedsakelig en kortvarig tilstand. I tillegg til depresjon er det flere faktorer som øker risiko for selvmord, slik som rusmisbruk og psykotiske symptomer.  Slike faktorer reflekterer underliggende sosiale og biologiske årsaker, men en person med disse sårbarhetene vil ofte bare bli akutt suicidal som følge av en utløsende situasjon eller krise, slik som arbeidsledighet, relasjonsbrudd, traume eller sorg.

Politibetjenter er regelmessig i kontakt med deprimerte og suicidale personer, spesielt de siste tre månedene som før et selvmord. Der er mange mulige scenarioer hvor selvmordsrelaterte situasjoner er en del av politiarbeidet, som for eksempel å assistere psykiatriske innleggelser, suicidal atferd blant personer som er i politiets varetekt, situasjoner med akutt selvmordsfare og ved sjeldne tilfeller av selvmord blant politibetjenter.

Politibetjenter som jobber med håndheving av loven er ofte de første til å møte en psykisk syk person i krise, og må ofte ta beslutninger vedrørende henvisning til behandling. Politibetjenter står for opptil en tredjedel av alle akutte henvisninger innenfor psykisk helse. Selv om disse kontaktene gir muligheter for intervensjon, er det få politibetjenter som får tilstrekkelig trening i å skulle håndtere slike situasjoner.

iFightDepression is a project financed and implemented by: