Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

Les om selvhjelp og test deg selv.

Les mer

Test deg selv

Lærere

Hva bør en lærer vite?

Ungdomstiden er overgangen mellom barndom og voksenalder. Ungdomstiden kan også bli sett på som en fase av psykososial utvikling hvor identitetsbygging, søken etter selvstendighet og nye erfaringer kan gjøre ungdommen sårbar og utsatt for tapsoppleveler.  På grunn av hjernens modning og sosiale utfordringer i denne perioden begynner de fleste psykiske lidelser å komme til syne i ungdomsalder. Dette gjelder også depresjon. Depresjon er viktig i denne sammenhengen grunnet lidelsens høye forekomst, alvorlighetsgrad og risiko for selvmordsatferd. Skolen er en viktig arena for å oppdage og forebygge problemer knyttet til psykisk helse. Det er vanlig for en lærer å mistenke at noe er galt når en elevs atferd og skoleprestasjon endres over tid. Uheldigvis blir ofte slike endringer tillagt andre årsaker, og man kan derfor gå glipp av en gyllen mulighet til å gripe inn og hjelpe ungdommen.

Depresjon i ungdomstiden

Den samfunnsmessige byrden av depresjon er stor: Depresjon rammer rundt en av fire kvinner og en av åtte menn i løpet av livet.  I følge verdens helseorganisasjon lider 6.2 % av alle barn og ungdommer mellom 9 og 17 år av depresjon, og lidelsen er vanligere blant kvinner enn blant menn.

Sammenlignet med tidlig barndom, opplever ofte ungdommer en økning i utfordringer de møter. Slike utfordringer øker sårbarheten overfor depresjon: For eksempel tap eller avvisning av foreldre, sosial isolasjon, fattigdom, akademisk press og krav fra foreldre, bekymringer i kjæresteforhold, frykt for ens egen fremtid, og mobbing fra jevnaldrende.

Sammenlignet med voksenalderen har ungdommer færre mestringsstrategier tilgjengelig. Ungdommer er relativt uerfarne i møte med disse stressfaktorene, og tar kanskje i bruk mindre gunstige mestringsstrategier.

Depresjon er ikke bare "å føle seg dårlig"

Depresjon er mer enn å bare føle seg midlertidig uvel eller trist av en spesifikk årsak. Det er en medisinsk lidelse som krever profesjonell hjelp og kan behandles. Noen ganger er det ikke lett å skille mellom tristhet som alle opplever av og til og en depressiv lidelse. De viktigste trekkene som kan skille en depresjon fra vanlig tristhet er grad av personlig lidelse og den negative innvirkningen tilstanden har på sosiale og mellom-menneskelige sider av livet, på personens arbeidsevne, og at dette varer lenger enn 2 uker. Leger og psykologer bruke en liste av symptomer for å vurdere hvorvidt en pasient møter de diagnostiske kriteriene eller ikke.

Å oppdage depresjon

Hvis de følgende faktorene er til stede, er det sannsynlig at noen av dem er depressive symptomer og at vedkommende lider av depresjon:

  • Tap av interesse og glede i tidligere engasjerende og foretrukne aktiviteter, som å være med venner eller å se en fotballkamp
  • Klager på å være kronisk utmattet eller uten livskraft
  • Forverring av skoleprestasjoner
  • Klarer ikke å fokusere oppmerksomheten og konsentrere seg om skolearbeid
  • Uttrykker håpløshet, hjelpesløshet og gjennomgripende pessimisme
  • Tap av appetitt, vekttap, insomnia (sove for lite) eller hypersomni (sove for mye), og tap av sexlyst
  • o Eksperimenterer med rusmidler eller misbruker dem mer enn forventet
  • Tilbakevendene tanker om døden og noen ganger selvskading eller selvmordsforsøk
  •  

Disse symptomene påvirker vanligvis flere områder av livet. Antallet symptomer, samt deres alvorlighetsgrad, kan variere fra person til person og over tid.

Depresjonsbehandling

De viktigste pilarene i behandling av depresjon er psykoterapi og antidepressiva. Det finnes også andre behandlingsalternativer for spesifikke typer depresjon eller for tilfeller som ikke responderer på vanlig behandling, samt tilleggsalternativer fra andre områder (sport, kreative aktiviteter, diett osv.). Den beste løsningen er ofte en kombinasjon av flere behandlinger.

iFightDepression is a project financed and implemented by: