Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

Les om selvhjelp og test deg selv.

Les mer

Test deg selv

Selvmordsrisiko

Å undersøke selvmordsfare

Det viser seg å være en sterk sammenheng mellom depresjon og selvmord. Opptil 10-15 % av pasienter med alvorlig og tilbakevendende depresjon dør til slutt i selvmord, og mellom 40 % og 70 % av deprimerte pasienter har selvmordstanker. Tegn på akutt selvmordsfare omfatter presserende selvmordstanker, håpløshet og skyldfølelse, et sterkt ønske om handling, og direkte og indirekte utsagn om selvmord.

Selvmordstanker og -handlinger kan være ubehagelige å snakke om. Hvis du imidlertid mistenker at en person tenker alvorlig på å skade seg selv, er det best å ta dette opp på en direkte måte for å se om vedkommende har behov for øyeblikkelig helsehjelp. Hvis dette er tilfelle kan du ringe legevakten. Hvis du føler det er hensiktsmessig og personen selv ønsker å betro seg til deg, er det viktig å skape en varm og åpen atmosfære. 
Prøv å undersøke hvorvidt det foreligger akutt selvmordsfare og behov for øyeblikkelig hjelp.

Noen ganger er det ikke enkelt å få et klart bilde av graden av selvmordsfare. Mange opplever situasjoner i løpet av livet hvor de tenker på muligheten for å dø, uavhengig av psykisk helse. Det er mer vanlig blant eldre og religiøse personer. Noen forteller også om passive dødsønsker og selvmordstanker i slike situasjoner. Dette betyr nødvendigvis ikke at det er en overhengende fare for at vedkommende kommer til å handle ut i fra disse tankene. Risikoen øker imidlertid betydelig hvis tanken blir veldig presserende og man legger konkrete planer. Derfor er det svært viktig å danne seg et nøyaktig bilde av selvmordsintensjonen.

De følgende spørsmålene kan hjelpe deg i vurderingen av alvorlighetsgraden av selvmordsfare (se boksen):

Prosedyre ved akutt selvmordsrisiko

Hvis du blir involvert i en situasjon med en person som er i akutt selvmordsfare, kan følgende tanker og steg hjelpe deg i situasjonen. De gjelder også hvis du har følelsen av, etter å ha utforsket selvmordsfare i en personlig samtale, at selvmordstankene er veldig konkrete og at vedkommende er i fare.

  • Vinn tid. Akutt selvmordsfare er vanligvis ikke en permanent tilstand. En akutt suicidal krise kan gå over etter kort tid. Hvis en suicidal handling kan utsettes er det større sannsynlighet for at personen vil overleve.
  • Lytt empatisk. Ikke tilby enkle løsninger, lytt tålmodig og forsøk å forstå hva som plager han/henne.
  • Skaff hjelp fra andre. Er familien involvert? Er (eller har det vært) en behandler involvert? Er det gjensidig tillit til fastlegen? Hva finnes lokalt av tilgjengelige helsetjenester innenfor psykisk helsevern eller legevakt? Hvis nødvendig, ring legevakt eller ambulanse.

iFightDepression is a project financed and implemented by: