Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

Les om selvhjelp og test deg selv.

Lær mer

Test deg selv

Hva kan medlemmer av frivillige organisasjoner og tro- og livssynssamfunn gjøre?

Hva kan medlemmer av frivillige organisasjoner og tro- og livssynssamfunn gjøre?

Avhengig av situasjonen til den det gjelder, kan du anbefale vedkommende å ta kontakt med fastlegen sin hvis du tror personen lider av depresjon. Kanskje foretrekker vedkommende å komme direkte til en spesialist, for eksempel en psykiater. I din posisjon kan du oppmuntre folk til å få en en medisinsk vurdering for å få riktig behandling.

Som medlem av en frivillig organisasjon eller et tro- og livssynssamfunn er det selvfølgelig verken din oppgave eller ditt ansvar å gi behandling. Du kan imidlertid spille en svært viktig rolle i å utforske hvorvidt personen trenger eller kunne hatt nytte av profesjonell hjelp eller ikke. Støtten du gir er av sentral betydning: Det er helt uvurderlig å kunne betro seg til en person man stoler helt og holdent på.

Depresjonsbehandling

Å kunne informere om grunnleggende trekk ved ulike behandlinger kan være nyttig.

De viktigste pilarene i behandling av depresjon er psykoterapi og antidepressiva. Det er også andre alternativer for spesifikke typer depresjon (f.eks. lysterapi for vinterdepresjon) eller for tilfeller som ikke responderer på vanlig behandling (f.eks. elektrokonvulsiv terapi), samt tilleggsalternativer fra andre områder (sport, kreative aktiviteter, diett osv.).

Den beste løsningen er ofte en kombinasjon av flere behandlinger.

Henvisning til helsehjelp

Hvis du tror at en person kan ha en depressiv lidelse kan du motivere personen til å ta kontakt med fastlegen sin (eller legevakt) for å få henvisning til helsehjelp, for å få en medisinsk vurdering og eventuelt behandling.

Det kan derfor være nyttig å kjenne til helsetjenestene som tilbys i din kommune, også innenfor psykisk helsevern.

Da vil du kunne gi personen og/eller familien direkte råd om hvor de kan henvende seg for å få hjelp.

iFightDepression is a project financed and implemented by: