Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

Les om selvhjelp og test deg selv.

Les mer

Test deg selv

Frivillige organisasjoner og tro- og livssynssamfunn

Hva bør frivillige organisasjoner og tro- og livssynssamfunn vite?

Frivillige organisasjoner og tro- og livssynssamfunn spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet, og deres medlemmerer i en unik posisjon til å tilby trøst og veiledning for de som opplever vanskeligheter i livene sine. 

Den samfunnsmessige byrden av depresjon er stor: Depresjon rammer rundt en av fire kvinner og en av åtte menn i løpet av livet. En person kan oppleve depresjon som reaksjon på et nylig tap, traume eller sorg, eller ha sårbarheter som følge av tidlige opplevelser og biologiske risikofaktorer. Denne delen gir deg informasjon om tegn og symptomer på depresjon, og hva du kan gjøre for å hjelpe noen som lider av depresjon eller selvmordsatferd, samt om forholdet mellom tro og depresjon.

Depresjon er ikke bare "å føle seg dårlig"

Depresjon er mer enn å bare føle seg midlertidig uvel eller trist av en spesifikk årsak. Det er en medisinsk lidelse som krever profesjonell hjelp og kan behandles. Noen ganger er det ikke lett å skille mellom tristhet som alle opplever av og til og en depressiv lidelse. De viktigste trekkene som kan skille en depresjon fra vanlig tristhet er grad av personlig lidelse og den negative innvirkningen tilstanden har på sosiale og mellom-menneskelige sider av livet, på personens arbeidsdyktighet, og at dette varer lenger enn 2 uker. Leger og psykologer bruker en liste av symptomer for å vurdere hvorvidt en pasient møter de diagnostiske kriteriene eller ikke.

Depresjon og religion

Depresjon er en sykdom som kan ramme alle, inkludert personer med en etablert religiøs tro. Selvmordsfare ser ut til å være lavere blant personer som er aktivt involvert i religiøse aktiviteter sammenlignet med de som ikke er det. Dette betyr ikke at vi her har å gjøre med et direkte årsak-virkningsforhold.

Deprimerte pasienter som er engasjert i religiøse grupper har rapportert at de ikke finner trøst i troen deres i like stor grad, at de ikke føler seg like knyttet til troen sin i forhold til hva de gjorde tidligere og at de ikke lenger får energi gjennom den. I så henseende kan man stille spørsmål om hvorvidt depresjonen skyldes et brudd med deres religiøse tro.

Basert på klinisk forskning er det imidlertid vanligvis motsatt. Tap av interesse, glede og nærhet til andre er noen av kjernesymptomene ved depresjon. Dette påvirker alle områder av livet på samme måte, slik at personer som lider av depresjon ofte mister tilknytningen til troen sin.

Uansett kan hjelp fra en prest eller et annet medlem av kirken, gjennom en periode med depresjonsbehandling være nyttig og støttende for å fremme tilfriskningsprosessen.

iFightDepression is a project financed and implemented by: