Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

iFightDepression: veiledet selvhjelpsverktøy

Les mer om selvhjelp

Test deg selv

Lokale nøkkelpersoner

".. ikke helt seg selv .."

 

Depresjon kan ramme alle: Menn og kvinner fra ulike bakgrunner, i alle yrker, og i alle livsstadier. Dette gjelder også unge mennesker; undersøkelser tyder på at 6 % av alle ungdommer har eller har hatt depresjon. Om du jobber som lærer eller i en menighet, eller som frivillig i lokalsamfunnet, vil du kunne møte unge og eldre som  du opplever som «ikke helt seg selv».

Nøkkelpersoner i lokalsamfunnet kan ha en viktig rolle i å se når noen sliter. Her får du informasjon om depresjon og hva du kan gjøre for å hjelpe en du er bekymret for.

Depresjon kan behandles. Hvis du tror du har en depresjon, søk hjelp.

Informasjon for lokale nøkkelpersoner

Media

Media har en verdifull rolle å spile i å redusere stigma ved å øke bevisstheten om symptomene og utbredelsen av depresjon, samt å opprettholde en åpen og nyttig dialog om årsaker og behandling av sykdommen. 

 

Read more …

Lærere

Skolen er en viktig arena for oppdagelse og forebygging av psykiske problemer. Det er vanlig for en lærer å mistenke at noe er galt når en elevs atferd og skoleprestasjoner endres over tid. Dessverre tilskrives slike endringer ofte andre årsaker, og man går glipp av en gylden mulighet til å gripe inn. 

 

Read more …

Frivillige organisasjoner og tro- og livssynssamfunn

Frivillige organisasjoner og tro- og livssynssamfunn spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet, og deres medlemmerer i en unik posisjon til å tilby trøst og veiledning for de som opplever vanskeligheter i livene sine.

Read more …

Politi

Politibetjenter er regelmessig i kontakt med deprimerte og suicidale personer, spesielt de siste tre månedene som før et selvmord. Der er mange mulige scenarioer hvor selvmordsrelaterte situasjoner er en del av politiarbeidet.

Read more …

iFightDepression Tool

iFightDepression verktøyet er et nettbasert, veiledet selv-hjelpsprogram som hjelper personer som har mild til moderat depresjon til å håndtere symptomene sine. Hvis din fastlege eller annet helsepersonell hen viste deg til iFightDepression og du har en personlig brukerkonto, kan du logge deg inn her:

 

Logg inn her

Å SØKE HJELP FOR DEPRESJON

er et viktig første skritt

iFightDepression is a project financed and implemented by: