Innholdet i veiledningen per workshop

Her går vi kort gjennom innholdet i hver workshop og foreslår hva du kan fokusere på i veiledningen.

Workshop 1. Tanker, følelser, handling

Psykoedukasjon: Hvordan tanker, følelser og handlinger henger sammen og påvirker hverandre og hvordan depresjon kan være en nedadgående spiral

Arbeidsark: Registrere aktivitet

Formål med workshopen:

 • Øke aktivitet ved å registrere aktivitet.
 • Fokus på å gjøre minst en ting du har glede av, noe som kan gi energi og mestringsfølelse
 • Mer aktivitet gjør at man føler seg bedre, et første skritt til å bremse den nedadgående spiralen
 • Bli kjent med arbeidsmåten og strukturen i workshopene

Veiledning av enkeltbruker:

 • Hvor detaljert bør registreringen være?
 • Hvilke aktiviteter er relevante for brukeren?
 • Hvilke aktiviteter kan gi energi/mestringsfølelse?
 • Avklare om brukeren vil dele arbeidsarkene med veilederen
 • Motivere for aktivitetsregistrering: Det er lettere for pasienten å være motivert for aktivitetsregistrering hvis du gir eksempler eller hvis du går gjennom registrering av noen aktiviteter sammen med pasienten første gang, slik at pasienten lettere forstår og har prøvd en gang før han skal til på egen hånd. Bruk forsterkning og oppmuntring og vis at du verdsetter pasientens innsats.
Workshop 2. Søvn og depresjon

Arbeidsark: Søvndagbok. Registrere tid i senga om natta, hvile/søvn på dagtid og humør/stemningsleie på morgenen

Formål:

 • Undersøke om søvnmønsteret virker negativt inn på pasientens depresjonssymptomer
 • Er det behov for å prøve å endre noe på søvnmønsteret?

Veiledning av enkeltbruker:

 • Er søvn et problem (for lite, for mye)?
 • Hvor mye tid er det aktuelt å bruke denne workshopen? Verktøyet anbefaler minst 28 dager. Diskuter
Workshop 3. Planlegge og gjøre noe som gir glede

Arbeidsarket: Planlegge aktiviteter noen dager eller ei uke i forkant. Beskrive aktivitetene kort, hvilken type aktivitet (obligatorisk, fritidsaktivitet, nøytralt) og hvordan humøret var etter aktiviteten. Fylles ut elektronisk eller for hånd.

Formål:

 • Få oversikt over aktivitetene i løpet av en dag/ei uke
 • Struktur og rutiner. Lettere å gjennomføre hvis det er planlagt på
  forhånd
 • Øke aktivitet
 • En-om-dagen: minst en aktivitet ‘som gir glede’/mestring hver dag
 • Få bedre balanse mellom plikt- og lystbetonte aktiviteter

Veiledningen:

 • Hvor detaljert per dag?
 • Hvilke aktiviteter er aktuelle for den enkelte å planlegge? Som er positive/kan gi mestring …
 • Planlegge for en uke om gangen? Eller per dag?
 • Hvor lenge er det aktuelt å jobbe med dette?
Workshop 4. Få ting gjort

Arbeidsarket: Velge et gjøremål som man ønsker å gjennomføre. Bryt ned i mindre steg. Forutse hindringer, beskrive løsninger.

Formål:

 • Øve på utføre gjøremål som pasienten ønsker å gjennomføre, men som han/hun har hatt en tendens til å utsette/ikke få gjort, kanskje pga depresjonen

Veiledningen:

 • Velge gjøremål sammen med pasienten
 • Diskutere steg og hindringer/løsninger
 • Workshop 3 og/eller workshop 4? Er en av disse mer aktuell/relevant enn den andre
Workshop 5. Kjenne igjen negative tanker

Psykoedukasjon: ABC-modellen, hvordan tanker om en hendelse påvirker reaksjoner og følelser på hendelsen. Evt gjennomgå ulike tenkemåter.

Arbeidsarket:

 • Huske og beskrive en hendelse som fikk deg til å føle deg dårlig
 • Beskrive reaksjonen din på hendelsen
 • Observere hvordan du tenkte og følte om hendelsen

Formål:

 • Forstå ABC-modellen
 • Observere og kjenne igjen negative tankemønstre hos seg selv. Gjøre det til en vane å følge med på hvilke tanker som oppstår og hvordan dette påvirker reaksjoner og følelser.

Veiledningen:

 • Bruk tid på forståelse av ABC-modellen
 • Utforske hendelser som har gitt negative tanker sammen med pasienten
 • Drøfte eksempler/tenkemåter fra verktøyet
Workshop 6. Endre negative tanker

Arbeidsarket:

 • Skriv ned en opprørende hendelse
 • Beskriv en alternativ måte å tenke om hendelsen
 • Vurder hvor mye du tror på den alternative tenkemåten

Formål:

 • Negative tanker er ofte så automatisert at vi ikke merker det når de «slår inn»
 • Hensikten med workshopen er å utfordre negative tankemønstre ved å øve seg på alternative og mer positive (eller nøytrale) tenkemåter

Veiledningen:

 • Utfordrende å finne alternative tenkemåter. Viktig med mye støtte
 • Viktig å bruke mye tid

iFightDepression is a project financed and implemented by: