Veiledermanual for iFightDepression

Som veileder for iFightDepression inviterer og veileder du pasienter i bruken av verktøyet. Denne manualen er for helsepersonell som har gjennomført opplæring som veileder. Manualen repeterer noe av informasjonen fra opplæringen, men utdyper særlig det som omhandler innholdet i veiledningen, og skal være til støtte når du skal gå i gang med å veilede pasienter. Manualen har tre deler:

iFightDepression is a project financed and implemented by: