Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

Les om selvhjelp og test deg selv.

Les mer

Test deg selv

Vurdering av selvmordsrisiko

Vurdering av selvmordsrisiko

Indikatorer på akutt selvmordsfare inkluderer en krise med psykopatologiske markører slik som presserende selvmordstanker, håpløshet og hjelpesløshet, uriktige følelser av skyld, et sterkt ønske for handling og impulsivitet, rusmisbruk, direkte og indirekte utsagn om selvmord.

Helsepersonell bør spørre direkte hvorvidt en pasient har suicidale tanker eller planer: Det er god evidens for at dette ikke gjør det mer sannsynlig at vedkommende skader seg selv, og det kan være en lettelse for en person i krise å kunne snakke åpent om problemene sine.

Vurdering av selvmordsrisiko er svært viktig i alvorlige tilfeller. Det er viktig at leger og psykologer vet når og hvordan de skal vurdere og intervenere ved selvmordsfare hos pasienter.

For å styrke din kompetanse kan du blant annet ta e-læringskurs i selvmordsrisikovurdering (se link under). Kurset er godkjent av Den Norske Legeforening med 3 timer som valgfritt kurs for allmennleger. Det er godkjent med 3 timer som vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening.

Gå til e-læringskurset www.selvmordsrisikovurdering.no

iFightDepression is a project financed and implemented by: