Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

Les om selvhjelp og test deg selv.

Les mer

Test deg selv

Hva kan helsepersonell gjøre?

Hva kan helsepersonell gjøre?

Depresjon er ofte underdiagnostisert og underbehandlet i primærhelsetjenesten. Personer som opplever depressive symptomer kan være motvillig til å søke hjelp. Når man først møter primærhelsetjenesten, kan en depresjon lett bli oversett av helsepersonell på grunn av:

  • feiltolkning av somatiske symptomer (opptil to tredjedeler av rapporterte depresjonssymptomer er somatiske)
  • komorbid rusmisbruk
  • motvillighet til å rapportere affektive symptomer
  • vanskeligheter med å håndtere lidelsen.

Når depresjonen først er diagnostisert, er anbefalt fremgangsmåte at den blir fulgt opp av lege/psykolog eller annet kvalifisert helsepersonell, men dette kan hemmes av begrenset tilgang på psykoterapi, uriktig eller utilstrekkelig farmakoterapi eller dårlig etterlevelse av behandlingen.

Det første steget er å avklare om pasienter opplever en depressiv episode eller ikke. Avhengig av alvorlighetsgraden av den depressive episoden, er den beste tilnærmingen å begynne med psykoterapi, medikamentell behandling eller andre tiltak for å forbedre og opprettholde normalt stemningsleie. Ved alvorlig depresjon er medikamentell behandling første valg for de fleste pasienter. Ofte kan en kombinasjon av farmako- og psykoterapi anbefales.

For mer detaljert informasjon om screening av depresjon, diagnose og behandling se de neste delene.

iFightDepression is a project financed and implemented by: