Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

Les om selvhjelp og test deg selv.

Les mer

Test deg selv

Henvisning til andre helsetjenester

Henvisning til psykoterapi

Pasienter med depresjon kan dra nytte av tilleggsstøtte og veiledning gjennom psykoterapi. Psykoterapeuter er tilgjengelig gjennom den offentlige helsetjenesten, eller privat hvis pasienter har midler til å betale for det.

Kognitiv atferdsterapi (KAT) er den terapiformen som har mest konsistent evidens for terapiens effektivitet. KAT har vanligvis en varighet på fra seks uker til seks måneder. Pasienter hjelpes til å kjenne igjen og utfordre tenkemåter som opprettholder deprimert humør og forbedre den daglige balansen av stress og plikter versus avslapning og aktiviteter som gir glede.

Andre tilnærminger med evidens for terapiens effektivitet er interpersonlig terapi (IPT) og mindfullness- eller akseptbaserte terapier. Sistnevnte forsøker å lære pasienten å unngå selvevaluering og selvbedømmelser basert på innholdet av tankene deres. Personsentrert veiledning er indirekte og karakterisert av en empatisk og støttende tilnærming. Noen typer psykoterapi er ikke evidensbasert og gitt kostnadene ved terapi bør pasienter få tilgang til de mest kostnadseffektive intervensjonene.

Helsepersonell oppmuntres til å ha informasjon om hva slags terapi som er tilgjengelig i deres nærområde. For å minimere strukturelle hindringer, kan det være nyttig å gi pasientene praktisk informasjon om kostnad, lokalisering og sannsynlig varighet og fokusområdet til terapien.

Henvisning til psykoedukasjon

De fleste vil dra nytte av psykoedukasjon som kan arrangeres i grupper. Sykepleiere og psykologer kan opplæres til å holde slike sesjoner. Hvis gruppene er vellykket kan de utvikle seg til å bli selvhjelpsgrupper. Det er også psykoedukasjonsressurser og nettbaserte verktøy tilgjengelig.

Henvisning til psykiatrisk behandling

En pasient bør henvises fra primærhelsetjenesten til spesialisert psykisk helsevern hvis vedkommende opplever psykotisk depresjon, alvorlig depresjon med suicidalitet, negativisme, agitasjon, kompliserende komorbiditet, bipolar depresjon eller lite respons på behandling.

iFightDepression is a project financed and implemented by: