Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

Les om selvhjelp og test deg selv.

Les mer

Test deg selv

Antidepressiva

Antidepressiva

Medikamentell behandling mot depresjon bør bestå av en akutt behandling med antidepressiva frem til man oppnår respons eller til og med remisjon (vanligvis etter 4-6 uker) og at man deretter fortsetter behandlingen i seks måneder til for å forebygge tilbakefall. Noen pasienter trenger vedlikeholdsbehandling i en lengre tidsperiode. Rater for tilbakefall er rundt dobbelt så høy hvis behandling med antidepressiva avbrytes.

Ved depresjon er metabolismen av nevrotransmittere i hjernen i ubalanse. Den eksakte nevrokjemiske dysfunksjonen ved depresjon er imidlertid ikke kjent. Antidepressiva ser ut til å øke tilgjengeligheten av nevrotransmitterne serotonin og noradrenalin i den synaptiske kløften i noen deler av hjernen. Nylige prekliniske studier viser at antidepressiva også reduserer aktiviteten til nevroner i «locus coeruleus» i hjernestammen, som har den største opphopningen av noradrenerge nevroner. Antidepressiva øker også tilgjengeligheten av BDNF innenfor det limbiske systemet, et nevrotrofin involvert i nevrogenese og nevroplastisitet.

Det er mange ulike typer antidepressiva, som varierer mer i bivirkninger enn faktisk effektivitet. To viktige antidepressiva er trisykliske antidepressiva (TCA) og selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI). TCA inkluderer amitriptylin, clomipramin, dibenzepin og doxepin, og bivirkningene inkluderer delirium, munntørrhet og skjelvinger. SSRI inkluderer citalopram, escitalpram, fluoxetin, fluvowamin, paroxetin og setralin. Når man introduserer antidepressiva til en pasient, er det viktig å informere om mulige bivirkninger. Det er også viktig å tydeliggjøre at antidepressiva ikke endrer ens personlighet og at de ikke er avhengighetsskapende.

Noen ganger er det nødvendig med andre medikamenter. Hvis sedative medikamenter slik som benzodiazepiner skrives ut, bør man begrense medikamentbruken til en kortere tidsperiode (hvis mulig mindre enn 2 uker) på grunn av risiko for misbruk og avhengighet. Det er mulig å bruke andre medikamenter ved psykotisk depresjon (f.eks. antipsykotika) eller i behandling av motstandsdyktig depresjon (litium augmentasjon).

iFightDepression is a project financed and implemented by: