Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

Les om selvhjelp og test deg selv.

Les mer

Test deg selv

Symptomer

Hva er symptomer på depresjon?

Depresjon er en sykdom som ikke bare involverer sinnet, men også hele kroppen. Depresjon påvirker hvordan en person spiser, sover, føler om seg selv og tenker om ting.

Det er ikke en forbigående og normal tilstand, og det er heller ikke et tegn på personlig svakhet eller en tilstand man kommer seg ut av hvis man bare «tar seg sammen». Det er ikke opptil personen som er rammet å bestemme seg for å «skjerpe seg» og bli bedre.

Depresjon er mer enn ubehag og normale plager: det er en sykdom med symptomer som kan vare over flere uker, måneder eller år hvis tilstanden ikke håndteres eller behandles riktig.

Vanlige symptomer på depresjon er:

 • Et vedvarende trist, bekymret og tomt humør
 • Tap av interesse for aktiviteter som tidligere har gitt glede, inkludert sex
 • Uvanlig trettbarhet, lave energinivåer, følelse av å bli sakket ned
 • Tap av appetitt (med vekttap) eller overspising (med vektøkning)
 • Søvnforstyrrelse, slik som innsovningsvansker, tidlig oppvåkning eller økt søvnbehov og trøtthet på dagtid
 • Tap av emosjonelle uttrykk
 • Følelse av håpløshet, pessimisme, skyld, verdiløshet eller hjelpesløshet
 • Sosial tilbaketrekning
 • Problemer med å konsentrere seg, huske eller ta beslutninger
 • Uvanlig rastløshet eller irritabilitet
 • Varige fysiske problemer som hodepine, fordøyelsesplager eller kroniske smerter som ikke responderer på behandling
 • Tanker om død, selvmord, selvmordsforsøk eller selvskading
 • Depresjon er ofte kombinert med angst og er alltid forbundet med betydelige problemer i familien, med venner, på arbeid eller skole som følge av effekten depresjon har på en persons liv. Noen symptomer kan være vanligere hos barn (atferdsproblemer), ungdom (uro/rastløshet og irritabilitet) eller blant eldre (tilbaketrekning, apati og vrangforestillinger). Fysiske symptomer er også svært vanlig.

Vanlige fysiske symptomer er:

 • Redusert appetitt og vekttap
 • Tap av seksuell interesse
 • Hodepine
 • Svimmelhet;
 • Hjertebank
 • Pusteproblemer;
 • Ryggsmerter
 • Fordøyelsesplager
 • Magesmerter

 

Disse fysiske symptomene blir ofte oppdaget først, men blir kanskje ikke umiddelbart koblet til depresjon. Allerede eksisterende plager som for eksempel ryggsmerter, kan oppleves som verre når du er deprimert.

På grunn av uttalte fysiske symptomer er det ofte vanskelig for en allmennlege å slå fast at en depresjon er den underliggende årsaken til plagene. Dette selv om det i to av tre tilfeller er et somatisk symptom som er hovedplagen ved depresjon. Noen ganger kan det derfor være nyttig å få en tilleggsvurdering, fra en annen lege eller en psykolog. Dette kan du snakke med legen din om.

Angstsymptomer er vanlig ved depresjon og mange er også av fysisk art, slik som klemfølelse i brystet, kortpustethet, kvalme og svimmelhet.

Test deg selv for depresjon

Ta en kikk på testen,   og fyll ut for kartlegging av depresjon på denne nettsiden:

iFightDepression is a project financed and implemented by: