Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

Les om selvhjelp og test deg selv.

Les mer

Test deg selv

Psykologisk behandling

Psykologisk behandling

I tillegg til medikamentell behandling, er psykologisk behandling en kjernepillar i depresjonsbehandlingen.

Psykoterapi er den vanligste formen for psykologisk behandling. Psykoterapi innebærer to hovedpunkter: Samtale og samarbeid. Det er ulike typer av psykoterapi, slik som kognitiv atferdsterapi, psykodynamisk psykoterapi, støtterådgivning og mindfullness-baserte tilnærminger.

Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en type atferdsterapi, som har vist seg å være effektiv i behandling av depresjon. Den baserer seg på tanken om at negative følelser bunner i uhensiktsmessige tanker og kan føre til negativ atferd i en slags «nedadgående spiral». KAT kan begynne med øvelser for å lære hvordan du kan strukturere dagene dine og øke daglig aktivitet. Senere lærer KAT deg hvordan du kan kjenne igjen uhensiktsmessige tanker, utfordre dem og erstatte dem med tanker som er mer hensiktsmessige. En annen viktig del av terapien er å lære mer om lidelsen (psykoedukasjon). Slike endringer har en positiv effekt på humør og gjør livshendelser enklere å håndtere. I KAT jobber pasientklienten og terapeuten aktivt sammen og lærer avfra hverandre. Vanligvis er det en til to behandlingsøkter i uken. Varighet av behandlingen varierer fra ca. 3 måneder til et år.

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi er basert på kunnskap fra psykoanalysen. Ett hovedkjennetegn ved psykodynamisk psykoterapi er at dialogen er åpen og undersøkende. Terapeuten forsøker å identifisere temaer og mønstre som gjentar seg i pasientens liv og trekker forbindelser mellom pasientens følelser og tanker og hans/hennes tidligere opplevelser. Vanligvis er det en til to økter i uken. Samlet kan behandlingen enten være kort med 16-24 økter eller mer langvarig med opp til 50-100 økter sesjoner, eller enda mer.

Støtterådgivning

Noen psykoterapeuter bruker støtterådgivning, en veiledende tilnærming, enten alene eller i kombinasjon med andre terapitilnærminger. Støtterådgivning er også vanlig å bruke av andre helsearbeidere og frivillige. Denne typen rådgivning skal skape en støttende atmosfære for pasienten som basis for å løse sine problemer. Dette oppnås ved at terapeuten lytter aktivt og oppfordrer personen til å snakke om sin situasjon og utforske ulike løsninger på en omsorgsfull og respektfull måte. Denne typen rådgivning kan bidra til å sikre og styrke pasienten, men det er enda ikke vist noen langtidseffekt ved bruk av støtterådgivning som behandling mot depresjon.

Mindfulness-baserte tilnærminger

Mens KAT og psykodynamiske tilnærminger fokuserer på å endre mønstre forbundet med depresjon, hjelper mindfulness-baserte tilnærminger en person til å utvikle en mer observant og ikke-reaktiv tilnærming til egne tanker og følelser. Eksempler på slike tilnærminger inkluderer mindfulness-basert kognitiv terapi (MBKT) og mindfullness-basert stressreduksjon (MBSR). Som med KAT, lærer mindfulness-baserte tilnærminger deg at negative tanker og følelser ved depresjon kan være av automatiserte, og hvordan vi kan forsøke å bryte denne automatikken. Til forskjell fra KAT, fokuserer mindfulness-baserte tilnærminger på å utvikle ferdigheter som tillater stressende tanker og følelser å komme og gå, uten å måtte reagere på dem. MBKT har vist seg å være spesielt nyttig for personer som lider av tilbakevendende depresjon.

iFightDepression is a project financed and implemented by: