Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

Les om selvhjelp og test deg selv.

Les mer

Test deg selv

Hjernefunksjon ved depresjon

Hvordan fungerer hjernen?

Hjernen har i prinsippet seks komplekse funksjoner:

  1. Kognisjon (tenkning)
  2. Persepsjon (sansning)
  3. Følelsesregulering
  4. Signalfunksjon (være responsiv og reagere på omverdenen)
  5. Fysisk regulering
  6. Atferdsregulering (sosial regulering)

Når hjernen ikke fungerer optimalt, svekkes en eller flere av disse funksjonene og dette blir tydelig gjennom spesifikke kjennetegn og symptomer. Ved depresjon er det først og fremst følelsesreguleringen som svekkes. Men som man ser av symptomene, melder det seg også problemer for de andre funksjonene.

Alle emosjoner, humørsvingninger, tanker, persepsjoner og atferd er forbundet med aktiviteten av nerveceller i hjernen vår. Hjernen består av milliarder nerveceller (nevroner) som er organisert i komplekse nevrale nettverk. Informasjon blir overført lik elektrisitet fra enden av et nevron til det neste nevronet (synapser). Nevronene er ikke direkte i kontakt med hverandre. Det er et mellomrom mellom disse to nevronene (den synaptiske kløft), hvor signalstoffer, såkalte «nevrotransmittere», bringer informasjon til fra det ene nevronet til det andre.

Hvis et elektrisk signal når enden av en nervecelle, fører det til utskillelse av nevrotransmittere i de synaptiske kløften. Nevrotransmittere, som blir tatt opp av nabonevronet, får dette neste nevronet til å elektrisk sende informasjonen videre. Nye forbindelser mellom nevroner blir regelmessig etablert og de eksisterende forbindelsene blir opprettholdt ved hjelp av hormoner produsert i hjernen.

En frisk hjerne har tilstrekkelige nivåer slike hormoner og skaper kontinuerlig nye nevronforbindelser. Det er som om informasjonstraséer kontinuerlig bygges og vedlikeholdes. Det er i disse traséene elektriske signaler resulterer i emosjoner, tanker og atferd.

Som med andre psykiske lidelser skyldes depresjon komplekse interaksjoner mellom gener og miljø. Man kan ikke si at psykiske lidelser kun forårsakes av enten gener eller oppvekstvilkår og kultur. Vanligvis er det en kombinasjon av disse faktorene.

iFightDepression is a project financed and implemented by: