Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

Les om selvhjelp og test deg selv.

Les mer

Test deg selv

Faktorer i depresjon

Utløsende faktorer

De utløsende faktorene på kort sikt kan også bli sett på som to sider av samme mynt. Eksempler på akutte utløsende faktorer på et psykososialt nivå kan være tap av en som har stått en nær, relasjonskonflikter eller endringer i livssituasjon. Også positive livsendringer som for eksempel bytte av bolig eller å stå på en eksamen, kan utløse en depressiv episode. På et nevrobiologisk nivå kan spesifikke hormoner, som stresshormoner (kortisol) være mulige utløsende faktorer.

Sårbarhet og resiliens (motstandsdyktighet)

Både psykososiale og nevrobiologiske faktorer kan være årsaken til en økt sårbarhet for en lidelse. Traumatiske hendelser i oppveksten eller mishandling er psykososiale faktorer som kan spille en rolle i senere utvikling av en lidelse, mens et omsorgsfullt og stabilt oppvekstmiljø kan virke beskyttende. Man vet også at arvede genetiske faktorer både kan bidra til økt sårbarhet eller det motsatte, bidra til resiliens. For eksempel øker eller reduserer de genetiske faktorene proporsjonen av nevrotransmittere i hjernen og øker eller reduserer dermed risikoen for en lidelse.

Opprettholdelse og tilfriskning

Langvarige psykososiale utfordringer kan bidra til opprettholdelse av en depresjon, mens tilstrekkelig og intensiv sosial støtte og terapi kan føre til raskere tilfriskning av lidelsen.

Interaksjon mellom faktorer

Det er ofte en interaksjon mellom faktorer involvert i økt sårbarhet for lidelsen, utløsende faktorer og faktorer som bidrar til opprettholdelse. Det er også mulig at en depressiv episode forekommer uten merkbare psykososiale eller nevrobiologiske utløsende faktorer, uten noen åpenbar årsak og «ut av det blå».

iFightDepression is a project financed and implemented by: