Selvhjelpsressurser

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjon.

iFightdepression selvhjelpsverktøy:

- innloggingsside for registrerte brukere
- informasjon om verktøyet

Les mer om selvhjelp

Test deg selv

For alle

iFightDepression: selvhjelp mot depresjon

iFightDepression verktøyet er et gratis internettbasert selvhjelpsverktøy for personer med depresjonssymptomer. Det består av workshoper som fokuserer på å øke daglig aktivitet, gjenkjenne og utfordre negative tankemønstre, følge med på humøret, få en god søvnrutine og en sunn livsstil.

iFightDepression er i utgangspunktet et veiledet verktøy og brukere får tilgang til det gjennom fastlegen, en psykolog eller andre helsearbeidere som har fått opplæring i bruken av programmet. Pga korona-krisen har vi åpnet for at selvhjelpsverktøyet iFightDepression kan brukes uten å gå veien om fastlegen eller annet helsepersonell slik at flere får tilgang til det.

Hva du trenger å vite om depresjon

Depresjon er en vanlig lidelse over hele verden, med mer enn 300 millioner mennesker rammet. Depresjon er forskjellig fra vanlige humørsvingninger og kortvarige følelsesmessig reaksjoner på utfordringer i hverdagen. Depresjon skyldes et komplekst samspill av sosiale, psykologiske og biologiske faktorer. (Verdens helseorganisasjon, WHO, 2017).

Depresjon er en sykdom som ikke bare involverer hjernen og sinnet, men også resten av kroppen. Sykdommen påvirker en persons spisevaner, søvnvaner, følelser om seg selv og hvordan man tenker. Det er ikke en forbigående, normal sinnstilstand, og det er heller ikke et tegn på svakhet eller en tilstand man blir kvitt ved å "ta seg sammen". 

Generelt kan depresjon ramme alle: Menn og kvinner fra ulike bakgrunner, i alle yrker, og i alle livsstadier. Selv personer som tilsynelatende har bekymringsløse liv kan oppleve depresjon. 

Depresjon kan behandles. Hvis du tror du har en depresjon, søk hjelp.

Informasjon for alle

Hva er depresjon?

Hva du trenger å vite om depresjon: Depresjon er en sykdom på linje med andre sykdommer, depresjon er en alvorlig tilstand, depresjon er ikke stress eller kun å føle seg uvel, depresjon er ikke kun en psykologisk tilstand...

 

 

Read more …

Om depresjon

Når du sier du føler deg deprimert betyr det i mange tilfeller at du føler deg nedfor eller nedstemt fordi du bekymrer deg for noe. De fleste av oss kan føle seg triste av og til, men det betyr ikke at vi har depresjon.

 

Read more …

Symptomer

Depresjon er en sykdom som ikke bare involverer sinnet, men også hele kroppen. Depresjon påvirker hvordan en person spiser, sover, føler om seg selv og tenker om ting. Det er ikke en forbigående og normal tilstand, og det er heller ikke et tegn på personlig svakhet eller en tilstand man kommer seg ut av hvis man bare «tar seg sammen». Det er ikke opptil personen som er rammet å bestemme seg for å «skjerpe seg» og bli bedre.

Read more …

Diagnostikk av depresjon

En diagnose er en medisinsk betegnelse som er nyttig fordi den sier noe om lidelsens kliniske forløp og gir anvisninger for hvordan den skal behandles. Det finnes flere ulike systemer for sykdomsklassifisering som blir brukt for å sette diagnoser. I Europa er det mest vanlig å bruke den tiende revisjonen av Verdens helseorganisasjons International Classification of Diseases (ICD-10).

 

Read more …

Typer av depresjon

Det finnes det ulike typer av depresjon som kan ha ulike forløp og kreve ulik behandling. Symptomene varierer i antall, alvorlighetsgrad og varighet, men overordnet er de ganske like. Fordi ulike typer av depresjon krever ulik behandling, vil legen din prøve å finne ut hvilken type du har.  Det er også ulikheter i hvordan personer opplever depresjon, og symptomene kan variere alder, kjønn og kultur.

Read more …

Årsaker

En negativ livshendelse som tap av en person som står deg nær, å miste jobben eller lide av en alvorlig somatisk sykdom – eller alvorlig og vedvarende stress, kan noen ganger utløse en depressiv episode. Men noen ganger forekommer depresjon spontant uten noen åpenbar årsak.

Read more …

Behandling av depresjon

Det er tre hovedformer for behandling av depresjon: psykologisk, medikamentell og sosial behandling. Mestring av depresjon innebærer ofte en kombinasjon av behandlinger.

 

Read more …

iFightDepression Tool

iFightDepression verktøyet er et nettbasert, veiledet selv-hjelpsprogram som hjelper personer som har mild til moderat depresjon til å håndtere symptomene sine. Hvis din fastlege eller annet helsepersonell hen viste deg til iFightDepression og du har en personlig brukerkonto, kan du logge deg inn her:

 

Logg inn her

Å SØKE HJELP FOR DEPRESJON

er et viktig første skritt

iFightDepression is a project financed and implemented by: