Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

Les om selvhjelp og test deg selv.

Les mer

Test deg selv

Sosiale intervensjoner

Sosiale intervensjoner

I tillegg til medikamenter og individuell terapi, kan det være nyttig med sosiale tiltak for personer med depresjon. Slike tiltak kan være tilstrekkelig for de med mild depresjon, men for personer som opplever moderat eller alvorlig depresjon er det trolig nødvendig med en mer intensiv tilnærming med medikamenter og psykoterapi.

Støttegrupper kan lære deg nye ferdigheter, oppmuntre til sunne aktiviteter og gi sosial støtte. Forskning tyder på for at programmer med fysiske gruppeaktiviteter kan være nyttig i å redusere mild depresjon. Også gruppebasert jevnalderstøtte, Kurs i mestring av depresjon (KID-kurs), KAT-programmer eller kurs i psykoedukasjon kan være nyttige. Frivillige grupper som fokuserer på depresjon tilbyr ofte dette med lave kostnader.

Mer generelle kurs som tilbys i kommunen (slik som kurs i «personlig utvikling», «stressmestring» eller «livsferdigheter») kan gi nye ferdigheter og sosial støtte. Du kan finne informasjon om støttegrupper om depresjon i «Få hjelp»-seksjonen eller ved å spørre fastlegen din om relevante tilbud i nærområdet ditt.

iFightDepression is a project financed and implemented by: