Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

Les om selvhjelp og test deg selv.

Les mer

Test deg selv

God mediedekning

God mediedekning

Mediedekning er ikke hovedgrunnen til selvmord, men kan fungere som den utløsende faktoren i en kritisk fase av sykdommen. 

Enkelte karakteristikker ved et medieoppslag gjør imitasjon mer sannsynlig:

 • Gjentatte, detaljerte oppslag om selvmordet
 • Mer følelsesladet innhold
 • Selvmord av en kjendis
 • Oppslag i trykte medier

 

Dette betyr ikke at selvmord ikke skal omtales i media, men en bør vite at risikoen for at en person identifiserer seg med et selvmord er større når:

 • Oppmerksomhet rettes mot selvmord ved bruk av forsidesaker, overskrifter og bilder
 • Begreper slik som «selvmord» fremkommer i overskriften
 • Selvmordsmetoden beskrives i detalj
 • Et lett tilgjengelig åsted beskrives eller til og med forherliges
 • Det sosiale miljøet, identiteten og motivene blir gripende beskrevet
 • Selvmordet fremstilles positivt, forherliget eller romantifisertromantisert
 • Selvmordet presenteres som helt uforståelig eller uunngåelig

 

Risikoen reduseres når:

 • Alternative løsninger på problemer og kriser foreslås
 • Alternative løsninger på problemer og kriser foreslås
 • Bakgrunnsinformasjon inkluderes i det kliniske bildet
 • Oppslaget inneholder ekspertuttalelser
 • Nødnumre og kontakter oppgis
 • Oppslaget inneholder beskrivelse av arbeidet utført av fastlegen eller en psykoterapeut.

iFightDepression is a project financed and implemented by: