Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

Les om selvhjelp og test deg selv.

Les mer

Test deg selv

Anbefalinger for media

Anbefalinger for media

Faktorer som kan bidra til å forhindre smitte:

 • Ingen sensasjonelle oppslag
 • Ikke forsideoppslag/fremtredende plassering
 • Ingen bilder
 • Ikke gjentatte oppslag/dekning
 • Ingen detaljert beskrivelse av selvmordsmetode
 • Ingen navn/karakteristikker ved den suicidale personen
 • Ingen sitering/trykking av selvmordsbrev
 • Ikke nevne forum om selvmord/nettsider
 • Ikke nevne selvmordspakter
 • Ikke nevne sted
 • Ikke nevne andre selvmord på samme sted 
 • Ikke nevne klusterselvmord
 • Ikke snakke om «serier eller epidemi av selvmord» (smitteeffekt)
 • Vurdere språket, for eksempel ikke bruke begrepene «begikk selvmord», «vellykket/mislykket selvmordsforsøk»
 • Oppklare myter om selvmord
 • Ikke gi forenklende forklaringer
 • Ikke rapportere selvmord som en forståelig løsning
 • Ingen forherligelse (heltemot, romantisering)
 • Ikke rette ekstra oppmerksomhet mot kjendisselvmord
 • Ikke nevne positive konsekvenser av selvmord
 • Rapportere om selvmord innenfor konteksten av psykisk sykdom
 • Liste opp faresignaler for selvmord
 • Ikke intervjue slektinger/personer i sorg etter selvmordet
 • Referere til muligheter for å forebygge selvmord
 • Beskrive individuelle mestringsstrategier for å mestre en krise
 • Referere til hjelp generelt
 • Informere om hjelpeinstanser
 • Informasjon om nødnumre og krisehjelp
 • Informasjon om selvhjelpsgrupper
 • Retningslinjer for mediarapportering av selvmord bør inkludere en seksjon på fiktiv rapportering av selvmordsatferd
 • Retningslinjer for mediarapportering av selvmord bør inkludere en seksjon om rapportering av selvmordsatferd i nye medier

 

iFightDepression is a project financed and implemented by: