Selvhjelpsressurser

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjon.

iFightdepression selvhjelpsverktøy:

- innloggingsside for registrerte brukere
- informasjon om verktøyet

 

Les mer om selvhjelp

Test deg selv

DEPRESJON

kan ramme alle

iFightDepression: selvhjelpsverktøy mot depresjon

iFightDepression-verktøyet er et gratis internettbasert selvhjelpsverktøy for personer med depresjonssymptomer. Det består av workshoper som fokuserer på å øke daglig aktivitet, gjenkjenne og utfordre negative tankemønstre, følge med på humøret, få en god søvnrutine og en sunn livsstil.

iFightDepression er i utgangspunktet et veiledet verktøy og brukere får tilgang til det gjennom fastlegen, en psykolog eller andre helsearbeidere som har fått opplæring i bruken av programmet. Pga korona-krisen har vi åpnet for at selvhjelpsverktøyet iFightDepression kan brukes uten å gå veien om fastlegen eller annet helsepersonell slik at flere får tilgang til det.

Hva du trenger å vite om depresjon

Depresjon er en vanlig lidelse over hele verden, med mer enn 300 millioner mennesker rammet. Depresjon er forskjellig fra vanlige humørsvingninger og kortvarige følelsesmessig reaksjoner på utfordringer i hverdagen. Depresjon skyldes et komplekst samspill av sosiale, psykologiske og biologiske faktorer (Verdens helseorganisasjon, WHO, 2017).

Depresjon er en sykdom som ikke bare involverer hjernen og sinnet, men også resten av kroppen. Sykdommen påvirker en persons spisevaner, søvnvaner, følelser om seg selv og hvordan man tenker. Det er ikke en forbigående, normal sinnstilstand, og det er heller ikke et tegn på svakhet eller en tilstand man blir kvitt ved å "ta seg sammen". 

Depresjon ramme alle: Menn og kvinner fra ulike bakgrunner, i alle yrker, og i alle livsstadier. Selv personer som tilsynelatende har bekymringsløse liv kan oppleve depresjon. 

 

Depresjon kan behandles

Hvis du tror du har en depresjon, søk hjelp.

iFightDepression verktøyet

iFightDepression verktøyet er et nettbasert, veiledet selv-hjelpsprogram som hjelper personer som har mild til moderat depresjon til å håndtere symptomene sine. Hvis din fastlege eller annet helsepersonell hen viste deg til iFightDepression og du har en personlig brukerkonto, kan du logge deg inn her:

Logg inn her

hjelp!

Hvis du ikke føler deg bra, er det å søke hjelp et viktig første skritt.

 Se vår 'Få hjelp' side for å få kontaktinformasjon til legevakt og annen hjelp på nett og telefon 

Få hjelp her

Å oppdage depresjon

Hvis du ikke føler deg bra, kan du teste deg selv og få noen svar.

 Er du bekymret for at noen du kjenner kan være deprimert?

 Da kan du oppmuntre han eller henne til å ta testen.

Test deg selv

Å søke hjelp for depresjon

er et viktig første skritt

For familie & venner

Å leve sammen med en person som har depresjon kan være vanskelig. Du kan bli bekymret, redd, frustrert og ha mange spørsmål. Når du lever sammen med en person med depresjon, kan du hjelpe han/hun til å få det bedre, men du må også ta vare på deg selv. Er det noen du kjenner som du er bekymret for? Trenger du informasjon om symptomer eller behandlingsmuligheter?

Les mer

For ungdom

Depresjon kan ramme unge mennesker.  Å oppdage og behandle depresjon tidlig vil øke sjansen for at ungdommen blir fortere frisk og kan også føre til at han/hun ikke så lett får tilbakefall. Trenger du informasjon om depresjon i ungdomstida, selvskading og behandlingsmuligheter?

Les mer

For lokale nøkkelpersoner

Journalister, lærere, medlemmer av frivillige organisasjoner og tro- og livssynssamfunn, politi og andre nøkkelpersoner i lokalsamfunnet spiller en viktig rolle i forebygging av selvmord, blant annet ved å kunne oppfordre personer til å oppsøke hjelp i primærhelsetjenesten. Hvis du er usikker på hva du kan gjøre for å fange opp og gi støtte  til personer med depresjon? Leter du etter informasjon om depresjon som er rettet inn mot din yrkesgruppe?

Les mer

For helsepersonell

Fastleger, legevaktsleger, helsesøstre og annet helsepersonell i kommunene er ofte de første som kommer i kontakt med personer som har en depresjon. Det er viktig å kunne kjenne igjen depresjonssymptomer og vite hvordan du skal gå videre med å gi hjelp og behandling. Finn ut mer om behandling for depresjon, medikamentell behandling, viderehenvisning og selvmordsfare.

Les mer

Her finner du de siste nyhetene!

Welcome to our new website!

Hello there, and thank you for visiting our brand new website. We hope you will find what you are looking for and become informed about depression.

Din mening er viktig for oss.

Hjelp oss med å forbedre iFightDepression ved å gi oss feedback.

DEPRESJON

er en sykdom

iFightDepression is a project financed and implemented by: