Τρόποι Αυτοδιαχείρισης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την προώθηση της καλύτερης ψυχικής υγείας.

Μάθετε πώς να βοηθήσετε τον εαυτό σας και να διαχειριστείτε την κατάθλιψή σας.

Διαβάστε για την αυτοδιαχείριση και κάντε την αυτοδιαγνωστική αξιολόγηση.

Μάθετε περισσότερα

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σχετικά με εμάς

Τί είναι ο ιστότοπος ifightdepression.com?

Ο ιστότοπος ifightdepression.com έχει ως στόχο να προωθήσει και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάθλιψη και την αυτοκτονική συμπεριφορά παρέχοντας ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάθλιψη και τις συνέπειές της. Θα σας ενημερώσουμε για τις αιτίες, τα σημάδια και τα συμπτώματα της κατάθλιψης, προκειμένου να μάθετε πώς να την αναγνωρίζετε. Θα σας ενημερώσουμε επίσης σχετικά με  χρήσιμες στρατηγικές για την προώθηση της θετικής ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων πηγών και μέσων αυτοδιαχείρισης και επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με το πώς και πού να λάβετε βοήθεια για την κατάθλιψη και πώς να υποστηρίξετε ένα μέλος της οικογένειας, έναν φίλο ή ένα άτομο που χρειάζεται βοήθεια.

Στόχος μας είναι επίσης να παρέχουμε πληροφορίες, μέσα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και συστάσεις σε επαγγελματίες της κοινότητας και επαγγελματίες υγείας που μπορούν να λειτουργήσουν ως πυλωροί ή υποστηρικτές στην αναγνώριση και την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, στη διάδοση συστάσεων βέλτιστων πρακτικών για άτομα με κατάθλιψη και στη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη φροντίδα.

Επιπλέον, στοχεύουμε στη βελτίωση της φροντίδας των ατόμων που βιώνουν ήπια έως μέτρια κατάθλιψη μέσω της παροχής ενός καθοδηγούμενου διαδικτυακού προγράμματος αυτοδιαχείρισης για την κατάθλιψη (το εργαλείο «iFightDepression®». Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο «Μέσα αυτοδιαχείρισης» για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το εργαλείο ® iFightDepression).  Με αυτούς τους τρόπους, ελπίζουμε να συμβάλουμε στην πρόληψη της κατάθλιψης και της αυτοκτονικής συμπεριφοράς και του σχετικού στίγματος.

Ο ιστότοπος iFightDepression® και το εργαλείο®  iFightDepression είναι εμπορικά σήματα και πρωτοβουλίες της κοινοπραξίας της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας κατά της Κατάθλιψης (EAAD). Οι πόροι αυτοί αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν από την κοινοπραξία PREDI-NU (Πρόληψη της κατάθλιψης και βελτίωση της ευαισθητοποίησης μέσω της δικτύωσης στην ΕΕ) και υποστηρίχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος για την υγεία – Εκτελεστικός Οργανισμός Καταναλωτών, Υγείας και Τροφίμων (CHAFEA, πρώην EAHC- Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές).

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Συμμαχία κατά της Κατάθλιψης (EAAD);

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία κατά της Κατάθλιψης (EAAD) είναι ένα διεθνές δίκτυο εμπειρογνωμόνων αφοσιωμένων στην κατάθλιψη των ασθενών και την πρόληψη της αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Ο κύριος σκοπός αυτής της επαγγελματικής κοινότητας είναι η προώθηση της δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης και η προώθηση της φροντίδας των καταθλιπτικών ασθενών και της πρόληψης των αυτοκτονιών με την έναρξη πολυεπίπεδων προγραμμάτων κοινοτικής παρέμβασης.

Το έργο αυτό είναι σημαντικό, καθώς στην Ευρώπη εκτιμάται ότι 18,4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πάσχουν από κατάθλιψη. Η κατάθλιψη μπορεί να επιδεινώσει την ποιότητα ζωής περισσότερο από άλλες ασθένειες και μπορεί να οδηγήσει σε αυτοκτονία. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η ευρύτερη εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης της αυτοκτονίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιφερειακή εφαρμογή της πολυεπίπεδης κοινοτικής προσέγγισης για την πρόληψη της αυτοκτονίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του EAAD.

Το έργο iFightDepression χρηματοδοτείται και εφαρμόζεται από: