Τρόποι Αυτοδιαχείρισης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την προώθηση της καλύτερης ψυχικής υγείας.

Μάθετε πώς να βοηθήσετε τον εαυτό σας και να διαχειριστείτε την κατάθλιψή σας.

Διαβάστε για την αυτοδιαχείριση και κάντε την αυτοδιαγνωστική αξιολόγηση.

Μάθετε περισσότερα

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τί μπορεί να κάνει ένας αστυνομικός;

Τι μπορεί να κάνει ένας αστυνομικός;

Η επικοινωνία με ένα άτομο που είναι έντονα αυτοκτονικό είναι πολύτιμη από πολλές απόψεις. Μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο να αποφορτιστεί, να ενθαρρύνει την αναζήτηση βοήθειας και να καθυστερήσει ή να αποτρέψει την αυτοκτονική συμπεριφορά. Πριν επικοινωνήσετε με κάποιον που είναι αυτοκτονικός, βεβαιωθείτε ότι αισθάνεστε άνετα να συμμετάσχετε σε μια τέτοια συζήτηση, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να περάσετε αρκετό χρόνο με το άτομο και να διατηρήσετε μια ανοιχτή και υποστηρικτική στάση. Θα πρέπει να διασφαλίζετε την εμπιστευτικότητα χωρίς να υπόσχεστε μυστικότητα.

 

Οι επόμενες ενότητες θα εξετάσουν διάφορους τύπους καταστάσεων που μπορεί να συναντήσετε ως αστυνομικός: επικοινωνία με ένα άτομο που πιστεύετε ότι βιώνει σκέψεις αυτοκτονίας, παρέμβαση με ένα άτομο που διατρέχει άμεσο κίνδυνο αυτοκτονικής συμπεριφοράς και ενημέρωση στα μέλη της οικογένεια για την απώλεια.

Το έργο iFightDepression χρηματοδοτείται και εφαρμόζεται από: