Τρόποι Αυτοδιαχείρισης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την προώθηση της καλύτερης ψυχικής υγείας.

Μάθετε πώς να βοηθήσετε τον εαυτό σας και να διαχειριστείτε την κατάθλιψή σας.

Διαβάστε για την αυτοδιαχείριση και κάντε την αυτοδιαγνωστική αξιολόγηση.

Μάθετε περισσότερα

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατάλληλες αναφορές

Κατάλληλη δημοσιογραφία

Η προβολή και αναφορά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι ο κύριος λόγος για την αυτοκτονία, αλλά μπορεί να χρησιμεύσει ως το κρίσιμο ερέθισμα κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης φάσης της ασθένειας.

Ορισμένα χαρακτηριστικά μιας αναφοράς θα καταστήσουν πιο πιθανή την απομίμηση:

 • Επαναλαμβανόμενη λεπτομερής αναφορά της αυτοκτονίας.
 • Μεγαλύτερο συναισθηματικό περιεχόμενο.
 • Αυτοκτονία από μια διασημότητα.
 • Αναφορές στα έντυπα μέσα.

Αυτό δεν σημαίνει οτι η αυτοκτονία δεν πρέπει να συζητείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά να γνωρίζετε ότι ο κίνδυνος ενός ατόμου που ταυτίζεται με την αυτοκτονία αυξάνεται όταν:

 • Εφιστάται η προσοχή στην αυτοκτονία με ανάδειξη στο εξώφυλλο, σε τίτλους και φωτογραφίες.
 • Όροι όπως αυτοκτονία εμφανίζονται στον τίτλο.
 • Η μέθοδος αυτοκτονίας περιγράφεται λεπτομερώς.
 • Μια εύκολα προσβάσιμη σκηνή περιγράφεται ή ακόμη και εξυμνείται.
 • Το κοινωνικό περιβάλλον, η ταυτότητα και τα κίνητρα περιγράφονται έντονα.
 • Η αυτοκτονία παρουσιάζεται θετικά ή εξυμνείται ή εξιδανικεύεται.
 • Η αυτοκτονία παρουσιάζεται ως εντελώς ακατανόητη ή αναπόφευκτη.

Ο κίνδυνος αυτός μειώνεται όταν:

 • Προτείνονται εναλλακτικές λύσεις σε προβλήματα και κρίσεις·
 • Η αυτοκτονία απεικονίζεται ως ασθένεια που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με επιτυχία.
 • Οι γενικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην κλινική εικόνα.
 • Ζητείται η γνώμη εμπειρογνωμόνων·
 • Υποδεικνύονται γραμμές βοήθειας και επαφές.
 • Αναφέρεται το έργο που αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.

Το έργο iFightDepression χρηματοδοτείται και εφαρμόζεται από: