Τρόποι Αυτοδιαχείρισης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την προώθηση της καλύτερης ψυχικής υγείας.

Μάθετε πώς να βοηθήσετε τον εαυτό σας και να διαχειριστείτε την κατάθλιψή σας.

Διαβάστε για την αυτοδιαχείριση και κάντε την αυτοδιαγνωστική αξιολόγηση.

Μάθετε περισσότερα

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θεραπεία της κατάθλιψης

Θεραπεία της κατάθλιψης

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι θεραπείας για την κατάθλιψη: ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική. Η διαχείριση της κατάθλιψης συχνά περιλαμβάνει ένα συνδυασμό θεραπειών.

  • Οι ιατρικές θεραπείες περιλαμβάνουν όχι μόνο φάρμακα αλλά και άλλες θεραπευτικές επιλογές που συνήθως εφαρμόζονται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα.
  • Η ψυχολογική θεραπεία αναφέρεται στην ψυχοθεραπεία ή την «θεραπεία με ομιλία», η οποία έχει αρκετούς θεωρητικούς και κλινικούς υποτύπους. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνη της για λιγότερο σοβαρές μορφές κατάθλιψης ή σε συνδυασμό με φάρμακα για πιο σοβαρή κατάθλιψη.
  • Οι κοινωνικές και άλλες παρεμβάσεις είναι επίσης πολύ σημαντικές. Αυτές περιλαμβάνουν κοινωνικές δραστηριότητες, στρατηγικές χαλάρωσης, μέτρια τακτική άσκηση, αναρρωτική άδεια (εάν είναι απαραίτητο), εκμάθηση για τη διαταραχή και την αυτοβοήθεια. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση της ελπίδας και της ενδυνάμωσης, που ενισχύουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα τόσο της φαρμακευτικής αγωγής όσο και της ψυχοθεραπείας.

Η κατάθλιψη συνήθως αντιμετωπίζεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με αντικαταθλιπτικά φάρμακα και παραπομπή σε σχετικές ψυχολογικές υπηρεσίες. Οι επόμενες ενότητες παρέχουν λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα και τη διαχείριση των παραπoμπών σε σχετικές υπηρεσίες.

Το έργο iFightDepression χρηματοδοτείται και εφαρμόζεται από: