Τρόποι Αυτοδιαχείρισης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την προώθηση της καλύτερης ψυχικής υγείας.

Μάθετε πώς να βοηθήσετε τον εαυτό σας και να διαχειριστείτε την κατάθλιψή σας.

Διαβάστε για την αυτοδιαχείριση και κάντε την αυτοδιαγνωστική αξιολόγηση.

Μάθετε περισσότερα

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή

Αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή

 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι αντικαταθλιπτικών, οι οποίοι διαφέρουν περισσότερο από την άποψη των παρενεργειών από ό, τι στην αποτελεσματικότητα. Δύο σημαντικές ομάδες αντικαταθλιπτικών είναι τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (TCA) και οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs). Η κατηγορία TCA περιλαμβάνει την αμυτριπτυλίνη, κλομιπραμίνη, διβενζεπίνη και δοξεπίνη, ενώ στις παρενέργειες περιλαμβάνονται σύγχυση, ξηροστομία, και τρόμος. Η κατηγορία SSRI περιλαμβάνει τη σιταλοπράμη, εσιταλοπράμη, φλουοξετίνη, φλουβοξαμίνη, παροξετίνη, και σερτραλίνη. Κατά την έναρξη αντικαταθλιπτικών στους ασθενής, είναι σημαντικό να τους ενημερώσετε για πιθανές παρενέργειες. Είναι επίσης σημαντικό να καταστεί σαφές ότι τα αντικαταθλιπτικά δεν αλλάζουν την προσωπικότητά τους και δεν είναι εθιστικά.

Άλλα φάρμακα είναι μερικές φορές απαραίτητα. Εάν συνταγογραφούνται ηρεμιστικά φάρμακα όπως βενζοδιαζεπίνες, είναι σημαντικό να περιοριστεί το φάρμακο σε σύντομο χρονικό διάστημα (εάν δυνατό, λιγότερο από 2 εβδομάδες) λόγω κατάχρησης και κινδύνου εξάρτησης. Άλλα φάρμακα μπορεί να χρησιμοποιηθούν δυνητικά σε ψυχωτική κατάθλιψη (π.χ. αντιψυχωσικά) ή σε ανθεκτική στη θεραπεία κατάθλιψη (προσθήκη λιθίου).

Ενδιαφέρεστε για την βελτίωση των θεραπευτικών δεξιοτήτων; Στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ifd@epapsy.gr, δηλώνοντας το ενδιαφέρον σας να παρακολουθήσετε σχετική εκπαίδευση.

Το έργο iFightDepression χρηματοδοτείται και εφαρμόζεται από: