Τρόποι Αυτοδιαχείρισης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την προώθηση της καλύτερης ψυχικής υγείας.

Μάθετε πώς να βοηθήσετε τον εαυτό σας και να διαχειριστείτε την κατάθλιψή σας.

Διαβάστε για την αυτοδιαχείριση και κάντε την αυτοδιαγνωστική αξιολόγηση.

Μάθετε περισσότερα

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες

Παραπομπή στην ψυχοθεραπεία

Οι ασθενείς με κατάθλιψη μπορούν να επωφεληθούν από πρόσθετη υποστήριξη και καθοδήγηση μέσω ψυχοθεραπείας. Οι ψυχοθεραπευτές μπορούν να είναι διαθέσιμοι μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή και ιδιωτικά, εάν οι ασθενείς το επιθυμούν.

Υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας (CBT). Η CBT διαρκεί συνήθως ένα διάστημα έξι εβδομάδων έως έξι μηνών. Οι ασθενείς βοηθούνται στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση γνωσιών που διατηρούν την καταθλιπτική διάθεση και στη βελτίωση της καθημερινής ισορροπίας μεταξύ άγχους και υποχρεώσεων έναντι χαλάρωσης και ευχάριστων δραστηριοτήτων.

Άλλες προσεγγίσεις με κάποια δεδομένα αποτελεσματικότητας είναι η διαπροσωπική θεραπεία (IPT) και οι θεραπείες που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα ή την αποδοχή. Οι τελευταίες επιδιώκουν να διδάξουν στους ασθενείς να αποφεύγουν την αυτοαξιολόγηση και την αυτοκριτική με βάση το περιεχόμενο των σκέψεών τους. Η προσωποκεντρική συμβουλευτική δεν είναι κατευθυντική  και χαρακτηρίζεται από ενσυναισθητική και υποστηρικτική προσέγγιση. Ορισμένοι τύποι ψυχοθεραπείας δεν έχουν τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία και, δεδομένου του σχετιζόμενου οικονομικού κόστους, οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις παρεμβάσεις με την καλύτερη σχέση κόστους-ώφελους.  

Οι γιατροί ενθαρρύνονται να ενημερώνονται για το είδος των θεραπειών που είναι διαθέσιμες στην περιοχή τους. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα σχετικά εμπόδια, μπορεί να είναι χρήσιμο να παρέχονται στους ασθενείς πρακτικές πληροφορίες σχετικά με το κόστος, την τοποθεσία και την πιθανή διάρκεια και το είδος της θεραπείας.

Παραπομπή στην ψυχοεκπαίδευση

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα επωφεληθούν από συνεδρίες ψυχοεκπαίδευσης που μπορούν να οργανωθούν σε ομάδες. Οι νοσοκόμες και οι ψυχολόγοι μπορούν να εκπαιδευτούν για τη διεξαγωγή τέτοιων συνεδριών. Εάν οι ομάδες είναι επιτυχείς, μπορούν να εξελιχθούν σε ομάδες αυτοβοήθειας. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα ψυχοεκπαιδευτικά βοηθήματα και διαδικτυακά εργαλεία για την κατάθλιψη, όπως το iFightDepression®  εργαλείο αυτοδιαχείρισης.

Ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε πρόσβαση σε εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο συνταγογράφησης και παρακολούθησης της χρήσης του εργαλείου αυτοδιαχείρισης iFightDepression® για τους ασθενείς σας; Στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ifd@epapsy.gr (ή προσθέστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας εδώ)

Παραπομπή στην ψυχιατρική θεραπεία

Ένας ασθενής θα πρέπει να παραπέμπεται από την πρωτοβάθμια στην εξειδικευμένη ψυχιατρική φροντίδα εάν αντιμετωπίζει παραληρητική (ψυχωτική) κατάθλιψη, σοβαρή κατάθλιψη με αυτοκτονικότητα, άρνηση, διέγερση, περιπλεγμένη συννοσηρότητα, διπολική κατάθλιψη ή αντίσταση στη θεραπεία.

Το έργο iFightDepression χρηματοδοτείται και εφαρμόζεται από: