Τρόποι Αυτοδιαχείρισης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την προώθηση της καλύτερης ψυχικής υγείας.

Μάθετε πώς να βοηθήσετε τον εαυτό σας και να διαχειριστείτε την κατάθλιψή σας.

Διαβάστε για την αυτοδιαχείριση και κάντε την αυτοδιαγνωστική αξιολόγηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικοί ιατροί

Τί πρέπει να γνωρίζει ένας γενικός ιατρός;

 

Η κατάθλιψη επηρεάζει περίπου μία στις τέσσερις γυναίκες και έναν στους οκτώ άνδρες κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Περίπου το 10% των ασθενών στην  πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πάσχουν από κατάθλιψη.

Η κατάθλιψη περιλαμβάνει αλλαγές στη συμπεριφορά (π.χ. απόσυρση, επιβράδυνση της ομιλίας) και στα συναισθήματα (π.χ. αίσθημα εξάντλησης ή ενοχής). Αυτά τα συμπτώματα προκύπτουν πάντα από υποκείμενες αλλαγές στη λειτουργία του εγκεφάλου: η κατάθλιψη συνδέεται με διαταραχές στα σεροτονεργικά και νοραδινεργικά συστήματα και στο σύστημα ορμονών του στρες. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει διαθέσιμος βιολογικός δείκτης που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλινικά για την διάγνωση.

Όσον αφορά τα αίτια της κατάθλιψης, είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε μια γενετικά προσδιοριζόμενη ή επίκτητη ευπάθεια στην κατάθλιψη από πυροδοτικά γεγονότα ή συνθήκες ζωής. Μερικές φορές, ακόμη και θετικά γεγονότα της ζωής (όπως η έναρξη των διακοπών ή μια προαγωγή) μπορούν να προκαλέσουν καταθλιπτικά επεισόδια ή τα καταθλιπτικά επεισόδια μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς κάποιο αναγνωρίσιμο ερέθισμα. Υπάρχει μια τάση να δίνεται έμφαση σε τέτοιους εξωτερικούς παράγοντες και να υποβαθμίζονται βιολογικοί παράγοντες, με επακόλουθο κίνδυνο η κατάθλιψη να μην διαγιγνώσκεται προσεκτικά ως μια κλινική διαταραχή και  κατά συνέπεια να μην αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές.

Η κατάθλιψη επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα ζωής. Αυτό υποστηρίζεται σαφώς από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλες διαταραχές τόσο στενά συνδεδεμένες με την αυτοκτονία που προκύπτουν από την αφόρητη αίσθηση οδύνης και απελπισίας. Η ποιότητα ζωής και η πρόγνωση ενός ασθενούς θα επηρεαστούν σοβαρότερα όταν η κατάθλιψη συνυπάρχει με άλλες ασθένειες.

Το έργο iFightDepression χρηματοδοτείται και εφαρμόζεται από: