Τρόποι Αυτοδιαχείρισης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την προώθηση της καλύτερης ψυχικής υγείας.

Μάθετε πώς να βοηθήσετε τον εαυτό σας και να διαχειριστείτε την κατάθλιψή σας.

Διαβάστε για την αυτοδιαχείριση και κάντε την αυτοδιαγνωστική αξιολόγηση.

Μάθετε περισσότερα

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Φαρμακοποιοί

Τι πρέπει να γνωρίζει ένας φαρμακοποιός;

Ως φαρμακοποιοί, είναι σημαντικό να είστε εξοικειωμένοι με οριςμένα δεδομένα σχετικά με  την κατάθλιψη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευημερία των ασθενών σας.

Επιπολασμός μείζονος κατάθλιψης

Συνολικά, οι γυναίκες έχουν υψηλότερα ποσοστά επιπολασμού κατάθλιψης από τους άνδρες, με την κατάθλιψη να επηρεάζει περίπου μία στις τέσσερις γυναίκες και έναν στους οκτώ άνδρες κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Συμπτώματα κατάθλιψης

Τα κριτήρια της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων (ICD-10) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για ένα καταθλιπτικό επεισόδιο περιλαμβάνουν: για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, δύο από τα τρία βασικά συμπτώματα και τουλάχιστον δύο από τα επτά δευτερεύοντα συμπτώματα (βλέπε σχήμα).

Η κατάθλιψη κωδικοποιείται στο ICD-10 με τους ακόλουθους κωδικούς: F31: διπολική διαταραχή. F32: καταθλιπτικό επεισόδιο. F33: υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή. F34.1: δυσθυμία. και F06.3: οργανικές συναισθηματικές διαταραχές.

Ως φαρμακοποιός, μπορεί να παρατηρήσετε μερικά από τα τυπικά συμπτώματα της κατάθλιψης σε έναν ασθενή. Ωστόσο, υπάρχουν άλλες ασθένειες ή προσωπικές συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε αντιδράσεις ή συμπεριφορές παρόμοιες με τα συμπτώματα μιας κατάθλιψης. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε διάφορα χαρακτηριστικά που μπορούν να σας βοηθήσουν να διαφοροποιήσετε μια καταθλιπτική διαταραχή από το "συναίσθημα θλίψης" ή μια κατανοητή αντίδραση σε δύσκολες συνθήκες ζωής.

Επισκόπηση θεραπείας κατάθλιψης

Οι σημαντικότεροι πυλώνες της θεραπείας της κατάθλιψης είναι η αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή και η ψυχοθεραπεία. Συχνά, χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός διαφόρων θεραπευτικών επιλογών, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακοθεραπείας για μέτριες έως σοβαρές περιπτώσεις κατάθλιψης.

Το έργο iFightDepression χρηματοδοτείται και εφαρμόζεται από: