Τρόποι Αυτοδιαχείρισης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την προώθηση της καλύτερης ψυχικής υγείας.

Μάθετε πώς να βοηθήσετε τον εαυτό σας και να διαχειριστείτε την κατάθλιψή σας.

Διαβάστε για την αυτοδιαχείριση και κάντε την αυτοδιαγνωστική αξιολόγηση

Μάθετε περισσότερα

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος

Η παρακολούθηση της διάθεσής σας είναι ένα σημαντικό μέρος της αυτο-διαχείρισης της κατάθλιψης. Εάν δεν αισθανθάνεστε καλά, μπορείτε να κάνετε αυτόν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο για να δείτε αν μπορεί να χρειαστείτε κάποια επιπλέον βοήθεια.

Κάντε τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο

Το έργο iFightDepression χρηματοδοτείται και εφαρμόζεται από: