Τρόποι Αυτοδιαχείρισης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την προώθηση της καλύτερης ψυχικής υγείας.

Μάθετε πώς να βοηθήσετε τον εαυτό σας και να διαχειριστείτε την κατάθλιψή σας.

Διαβάστε για την αυτοδιαχείριση και κάντε την αυτοδιαγνωστική αξιολόγηση

Μάθετε περισσότερα

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τι είναι η κατάθλιψη;

Τί πρέπει να γνωρίζετε για την κατάθλιψη

  • η κατάθλιψη είναι μια πραγματική ασθένεια
  • η κατάθλιψη είναι μια σοβαρή κατάσταση
  • η κατάθλιψη δεν είναι άγχος ή απλώς αίσθημα αδιαθεσίας
  • η κατάθλιψη δεν είναι απλώς μια ψυχολογική διαταραχή
  • η κατάθλιψη περιλαμβάνει και βιολογικές διαδικασίες
  • η κατάθλιψη είναι μία ψυχική διαταραχή
  • η κατάθλιψη είναι μία συστηματική ασθένεια
  • η κατάθλιψη είναι μία κοινή διαταραχή
  • η κατάθλιψη μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε
  • η κατάθλιψη μπορεί να είναι παροδική ή χρόνια

Το έργο iFightDepression χρηματοδοτείται και εφαρμόζεται από: