Πόροι Αυτοδιαχείρισης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την προώθηση της καλύτερης ψυχικής υγείας.

Μάθετε πώς να βοηθήσετε τον εαυτό σας και να διαχειριστείτε την κατάθλιψή σας.

Διαβάστε για την αυτοδιαχείριση και κάντε την αυτοδιαγνωστική αξιολόγηση

Μάθετε περισσότερα

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ψυχολογική υποστήριξη

Ψυχολογική υποστήριξη

Εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή, η ψυχολογική υποστήριξη είναι ένας άλλος βασικός πυλώνας για τη θεραπεία της κατάθλιψης.

 

Η ψυχοθεραπεία είναι η πιο κοινή μορφή ψυχολογικής υποστήριξης. Η ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει δύο κύρια χαρακτηριστικά: τη συζήτηση και τη συνεργασία. Υπάρχουν διάφοροι τύποι πιστοποιημένης ψυχοθεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας, της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας, της υποστηρικτικής συμβουλευτικής και των προσεγγίσεων που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα (mindfulness).

 

Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία

 

Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (ΓΣΘ) είναι ένας τύπος θεραπείας της συμπεριφοράς, η οποία έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη θεραπεία της κατάθλιψης. Βασίζεται στην ιδέα ότι τα αρνητικά συναισθήματα προκύπτουν από δυσλειτουργικές σκέψεις και μπορούν να οδηγήσουν σε αρνητικές συμπεριφορές σε ένα είδος «καθοδικού σπιράλ». Η ΓΣΘ μπορεί να ξεκινήσει με ασκήσεις για να σας εκπαιδεύσει πώς να δομήσετε τις ημέρες σας και να αυξήσετε την καθημερινή δραστηριότητα. Αργότερα, η ΓΣΘ διδάσκει πώς να εντοπίζετε δυσλειτουργικές σκέψεις, να τις αμφισβητείτε και να τις αντικαθιστάτε με άλλες που είναι πιο χρήσιμες. Ένα άλλο σημαντικό μέρος της θεραπείας είναι να μάθετε περισσότερα για τη διαταραχή (ψυχοεκπαίδευση). Τέτοιες αλλαγές έχουν θετική επίδραση στη διάθεση και διευκολύνουν τη διαχείριση των εξωτερικών γεγονότων της ζωής. Στη ΓΣΘ ο θεραπευόμενος και ο θεραπευτής συνεργάζονται ενεργά και μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Κανονικά, πραγματοποιούνται περίπου από μία έως δύο συνεδρίες την εβδομάδα. Συνολικά, η θεραπεία διαρκεί περίπου 25 έως το πολύ 80 συνεδρίες (περίπου από 3 μήνες έως 1 χρόνο).

 

Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία

Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία βασίζεται στη γνώση από την ψυχανάλυση. Κάνει παρόμοιες υποθέσεις σχετικά με τις αιτίες των ψυχιατρικών διαταραχών, δηλαδή ότι είναι αποτέλεσμα ασυνείδητων συναισθηματικών προβλημάτων. Σε αντίθεση με την ψυχανάλυση, αυτός ο τύπος ψυχοθεραπείας θα ασχοληθεί κατά προτίμηση με τις τρέχουσες εσωτερικές συγκρούσεις και με τις σχέσεις που διατηρεί ο θεραπευόμενος με άλλους. Η θεραπεία γίνεται σε καθιστή θέση και ο θεραπευτής με τον θεραπευόμενο διατηρούν οπτική επαφή. Η στάση του θεραπευτή μπορεί να κυμαίνεται από ουδέτερη έως πιο συμμετοχική και να παρέχει δομή. Κανονικά πραγματοποιούνται μία με δύο συνεδρίες την εβδομάδα. Συνολικά η θεραπεία μπορεί να είναι σύντομη από 16-24 συνεδρίες ή πιο παρατεταμένη, λαμβάνοντας έως και περισσότερες από 50-100 συνεδρίες, ή ακόμα και περισσότερο.

 

Υποστηρικτική συμβουλευτική

Ορισμένοι ψυχοθεραπευτές μπορεί να χρησιμοποιήσουν μια υποστηρικτική, μη-καθοδηγητική συμβουλευτική προσέγγιση, είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Η υποστηρικτική συμβουλευτική χρησιμοποιείται επίσης τακτικά και από άλλους επαγγελματίες υγείας και εθελοντές. Αυτός ο τύπος συμβουλευτικής έχει ως στόχο να παρέχει μια υποστηρικτική ατμόσφαιρα στον θεραπευόμενο για την επίλυση των προβλημάτων του. Αυτό επιτυγχάνεται από τον θεραπευτή που ακούει προσεκτικά και ενθαρρύνει το άτομο να μιλήσει για την κατάστασή του και να διερευνήσει πιθανές λύσεις με στοργή και σεβασμό. Αυτός ο τύπος συμβουλευτικής μπορεί να βοηθήσει, να καθησυχάσει και να ενδυναμώσει τον εξυπηρετούμενο αλλά η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά του στη θεραπεία της κατάθλιψης δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.

 

Προσεγγίσεις που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα (mindfulness)

Ενώ η ΓΣΘ και οι ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις επικεντρώνονται στην αλλαγή των προτύπων που σχετίζονται με την κατάθλιψη, οι προσεγγίσεις που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα  (mindfulness) βοηθούν το άτομο να αναπτύξει μια πιο παρατηρητική και μη αντιδραστική προσέγγιση στις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Παραδείγματα τέτοιων προσεγγίσεων περιλαμβάνουν τη Βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα Γνωσιακή Θεραπεία (MBCT) και το πρόγραμμα Μείωσης Άγχους Μέσω Ενσυνειδητότητας (MBSR). Όπως και η ΓΣΘ, οι προσεγγίσεις που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα διδάσκουν για τις αυτόματες αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα που εμφανίζονται στην κατάθλιψη και επιδιώκουν να τις διακόψουν. Σε αντίθεση με τη ΓΣΘ, η εστίαση γίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που επιτρέπουν σε δυσλειτουργικές σκέψεις και συναισθήματα να έρχονται και να φεύγουν, χωρίς το άτομο να χρειάζεται να αντιδρά σε αυτές. Η προσέγγιση MBCT έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί ιδιαίτερα καλά για άτομα που πάσχουν από υποτροπιάζουσα κατάθλιψη.

 

Το έργο iFightDepression χρηματοδοτείται και εφαρμόζεται από: