Τρόποι Αυτοδιαχείρισης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την προώθηση της καλύτερης ψυχικής υγείας.

Μάθετε πώς να βοηθήσετε τον εαυτό σας και να διαχειριστείτε την κατάθλιψή σας.

Διαβάστε για την αυτοδιαχείριση και κάντε την αυτοδιαγνωστική αξιολόγηση.

Μάθετε περισσότερα

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διάγνωση κατάθλιψης

Πώς διαγιγνώσκεται η κατάθλιψη;

 

Η διάγνωση είναι μια ιατρική ετικέτα που αποσαφηνίζει την πορεία της νόσου και την αναγκαιότητα θεραπείας. 

Σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούνται διαφορετικά συστήματα ταξινόμησης ασθενειών για τη διάγνωση. Στην Ευρώπη, η 10η αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι η πιο κοινή. 

Σύμφωνα με αυτήν την ταξινόμηση, η διάγνωση «καταθλιπτική διαταραχή» ή «καταθλιπτικό επεισόδιο» γίνεται όταν υπάρχει ορισμένος αριθμός τυπικών συμπτωμάτων για διάστημα τουλάχιστον 2 εβδομάδων:

Τουλάχιστον δύο από τα κύρια βασικά συμπτώματα και δύο από τα επιπλέον συμπτώματα από την παρακάτω εικόνα:

Ανάλογα με τον αριθμό και την ένταση των συμπτωμάτων, διακρίνονται βαθμοί ήπιας, μέτριας και σοβαρής κατάθλιψης.

Σε περίπτωση σκέψεων αυτοκτονίας, συνιστάται ιδιαίτερα στους ασθενείς ή/και συγγενείς να το συζητήσουν αμέσως με το γιατρό τους ή να κανονίσουν επαγγελματική βοήθεια. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα σύμπτωμα της ασθένειας , όχι μια συνειδητή επιθυμία και ότι ένα άτομο είναι απίθανο να συνεχίσει να αισθάνεται έτσι εάν λάβει την κατάλληλη υποστήριξη.

 

Το έργο iFightDepression χρηματοδοτείται και εφαρμόζεται από: