Ταυτότητα

Συντάκτες και αποποίηση ευθυνών:
Το iFightDepression λειτουργεί υπό την εποπτεία του European Alliance Against Depression e.V. (EAAD).

European Alliance Against Depression e.V. (EAAD e.V.)
Semmelweisstraße 10, Haus 13
04103 Leipzig
Germany 

Tel.: +49(0)341 97 24 440
Fax.: +49(0)341 97 24 539
E-Mail: contact@eaad.net
Website: www.eaad.net

Η οργάνωση:
Amtsgericht Leipzig, Registernummer: 4688

President European Alliance Against Depression: Prof. Dr. Ulrich Hegerl
European Alliance Against Depression (EAAD) 
Semmelweisstraße 10, Haus 13
04103 Leipzig, Germany 

Contact: Email  Tel: +49 (0)341 97-24440 

 

Τραπεζικός λογαριασμός
Commerzbank Leipzig
IBAN: 
DE19 8608 0000 0203 2338 00
SWIFT/BIC: DRESDEFF860

The European Alliance Against Depression e.V. (EAAD) is a registered non-profit organization and receives funding from membership fees and EU funded research projects.

 

Προγραμματισμός, διοργάνωση και σχεδιασμός : 

C2 mediaproduction
Käthe-Kollwitz-Straße 115
04109 Leipzig, Germany 

www.c-two.de

 

Δικαιώματα φωτογραφίας: 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φωτογράφους και τα μοντέλα για την ευγενική τους έγκριση να χρησιμοποιήσουμε τις φωτογραφίες τους σε αυτόν το ιστότοπο: 

Szűcs László, Startup Stock Photos, Alexis Brown, Joanna M. Foto, www.kpmalinowski.pl, Jake Barford, Jorge Flores, Maximilian Weishäutel, Curtis Mac Newton, Mali Maeder, www.wdnetstudio.pl, Tamás Mészáros, www.jeshoots.com, Piotr Ziemiański. 

 

Το έργο iFightDepression χρηματοδοτείται και εφαρμόζεται από: