Eneseabi Ressursid

Vaimse tervise edendamiseks on erinevaid viise.

Õpi, kuidas ennast aidata ja oma depressiooniga toime tulla.

Loe eneseabi kohta ja testi ennast.

Loe lisaks

Tee test

Ravi antidepressantidega

Antidepressandid

Depressioonis inimesel on aju neurotransmitterite ainevahetus tasakaalust väljas, kuid täpne neurokeemiline väärtalitlus ei ole teada. Antidepressandid suurendavad neurotransmitterite võimet teatud aju osades ühelt närvirakult teisele impulssi edasi kanda. Peamiselt on kasutusel selektiivsed serotoniini ja noradrenaliini tagasihaarde inhibiitoreid – SNTI (näiteks venlafaksiin), dopamiini ja noradrenaliini tagasihaarde inhibiitoreid – DNTI (näiteks Bupropioon), serotoniini tagasihaarde inhibiitorid – STI (näiteks estsitalopraam, tsitalopraam - Cipramil, fluoksetiin - Prozac, sertraliin - zoloft), noradrenaliini tagasighaarde ihnibiitoreid – NTI (näiteks Reboksetiin - Edronax).

Depressiooni ravi kombineerituna asjakohase teraapiaga peaks vältama seni, kuni sümptomid on taandunud (tavaliselt 4 – 6 nädalat) ning jätkuma vähemalt järgmised kuus kuud, et vältida tagasilangust. Mõned patsiendid vajavad teraapiat pikema perioodi vältel. Antidepressantide manustamist ei tohiks järsult lõpetada, sest tagasilanguse ehk relapsi tõenäosus on sel juhul üle kahe korra suurem.

On mitut liiki antidepressante, mis erinevad pigem oma kõrvalnähtude kui efektiivsuse poolest. Kaks olulist antidepressantide gruppi on tritsüklilised antidepressandid (TCA) ja selektiivseed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI). TCA gruppi kuulub Amitriptüliin, Klomipramiin, Dibensepiin ja Doksepiin. TCA antidepressantide puhul võib kõrvaltoimetena ilmneda deliirium, suu kuivus, värisemine. SSRI gruppi kuuluvad Citalopraam, Escitalopraam, Fluoksetiin, Fluvoksamiin, Paroksetiin ja Sertraliin. Kui patsiendile antidepressante tutvustatakse, on oluline informeerida ka nende võimalikest kõrvaltoimetest. Niisama oluline on ka rõhutada, et antidepresandid ei moonuta isiksust ega tekita sõltuvust.

Mõnikord vajavad patsiendid ka teisi ravimeid. Määrates patsiendile rahusteid (nagu bensodiasepiinid), on oluline, et neid kasutataks aine kuritarvitamise ja sõltuvuse riski tõttu lühikest aega (võimalusel vähem kui 2 nädalat). Psühhootilise depressiooni puhul tuleb kasutada antipsühhootikume ja ravile resistentse depressiooni puhul tasuks kaaluda liitiumi kasutamist.

Ka Sa oled huvitatud oma ravioskuste edendamisest? Anna sellest teada e-maili aadressil suicidology@suicidology.ee või info-predinu@eaad.net ning täpsusta, millises piirkonnas Sa lisakursusel osaleda soovid.

Projekti iFightDepression edendavad: