Eneseabi Ressursid

Vaimse tervise edendamiseks on erinevaid viise.

Õpi, kuidas ennast aidata ja oma depressiooniga toime tulla.

Loe eneseabi kohta ja testi ennast.

Loe lisaks

Tee test

Edasi suunamine

Psühhoteraapiasse suunamine

Depressioonis patsientidele võib psühhoteraapia väga abistav olla. Psühhoteraapia teenus on kättesaadav paljudes raviasutustes ja kliinikutes. Kui rahalised võimalused lubavad, võib psühhoteraapias käia ka erakliinikus.

Tõhusust depressiooni ravis on kõige järjekindlamalt näidanud kognitiiv-käitumuslik teraapia (KKT). Teraapia tavapärane kestus varieerub kuuest nädalast kuue kuuni. KKT käigus aidatakse patsientidel märgata ja muuta kognitsioone, mis säilitavad depressiivset meeleolu. Samuti aidatakse leida tasakaalu igapäevaste kohustuste ja nauditavate tegevuste vahel.

Tõenduspõhiselt efektiivsete teraapiatena võib välja tuua veel isikutevahelise teraapia (IVT) ja teadlikul tähelepanelikkusel (mindfulness) ja aktsepteerimisel põhinevad teraapiad. Aktsepteerimisel põhinevad teraapiad püüavad aidata patsientidel vältida üksnes iseenda mõtlemisest lähtuvaid hinnanguid oma isiku kohta. Isikukeskne nõustamine on patsiendi soove arvestav ning sellele on iseloomulik empaatiline ja toetav lähenemine.

Kõikide psühhoteraapia liikide efektiivsus ei ole tõenduspõhist kinnitust leidnud. Arvestades teraapia suhtelist kulukust, tuleks patsiendile soovitada vaid neid teraapiaid, mille kuluefektiivsus on kinnitust leidnud.

Perearstid peaksid uurima, milliseid teraapiad nende teeninduspiirkonnas ja selle läbinaabruses pakutakse. Strukturaalsete takistuste minimiseerimise huvides võiks patsiendile pakkuda informatsiooni teenuse maksumuse, askukoha, eesmärgi või olemuse ning kestuse osas.

Koolitused

Enamus inimesi saavad kasu koolitustest. Koolitusi võivad väiksemates või suuremates gruppides läbi viia vastava ettevalmistuse läbinud (pere)õed, psühholoogid. Kui grupid on edukad, võivad need edasi areneda eneseabigruppideks. Depressiooni tundmaõppimiseks ja sellega toimetulekuks on olemas ka veebipõhised ressursid - üheks selliseks näiteks on eneseabiprogramm iFightDepression.

Kui soovid osaleda koolitusel, kus tutvustatakse kerge ja mõõduka depressiooniga inimestele mõeldud eneseabiprogrammi iFightDepression, siis anna sellest teada e-maili aadressil suicidology@suicidology.ee. Koolitusel räägitakse, kuidas patsiente eneseabiprogrammi juurde suunata ning kuidas nende tööprotsessi toetada ja jälgida.

Psühhiaatrilisele ravile suunamine

Kui on alust arvata, et patsiendil on raske, bipolaarne, psühhootiline või ravile allumatu depressioon, koos kaasuva suitsidaalsuse, äärmusliku negativismi või rahutusega, on patsiendi seisund väljaspool esmatasandi arstiabi kompetentsi piire ning selline patsient tuleks suunata psühhiaatrilisele ravile.

Projekti iFightDepression edendavad: