Eneseabi Ressursid

Vaimse tervise edendamiseks on erinevaid viise.

Õpi, kuidas ennast aidata ja oma depressiooniga toime tulla.

Loe eneseabi kohta ja testi ennast.

Loe lisaks

Tee test

Depressiooni sümptomid

Mida peaks perearst depressioonist teadma?

Depressiooni sümptomid

Depressiooni diagnoositakse juhindudes Rahvusvahelisest haiguste klassifikatsioonist (RHK). Depressiooni kliinilised kriteeriumid on täidetud, kui patsiendil esineb vähemalt kahe nädala vältel vähemalt kaks kolmest depressiooni põhisümptomist (püsiv kurbus, huvi- ja naudingutunde vähenemine, vähene energia või väsimus ka peale minimaalset pingutust) ning vähemalt kaks seitsmest depressiooni lisasümptomist (tähelepanu ja kontsentratsioonivõime alanemine, alanenud enesehinnang ja eneseusaldus, süü- ja väärtusetustunne, trööstitu ja pessimistlik suhtumine tulevikku, enese kahjustamise või suitsiidimõtted või -teod, häiritud uni, isu alanemine/suurenemine).

Diagnoos toetub kolmele depressioonile iseloomulikul tunnusele: sümptomid on äratuntavad, need on püsinud vähemalt kahe nädala vältel ning kahjustada on saanud inimese suhted ja sotsiaalne ning ametialane funktsioneerimine.

RHK-10 on andnud depressioonile järgmised koodid: F31 kui bipolaarne häire, F32 kui depressiivne episood, F33 kui korduv depressiivne häire, F34.1 kui düstüümia,  F06.3 kui orgaanilised meeloluhäired.

Projekti iFightDepression edendavad: