Eneseabi Ressursid

Vaimse tervise edendamiseks on erinevaid viise.

Õpi, kuidas ennast aidata ja oma depressiooniga toime tulla.

Loe eneseabi kohta ja testi ennast.

Loe lisaks

Tee test

Mis on depressioon?

Mis on depressioon?

Depressioon on tõsine haigus

 • Depressioon on terviseseisund, mida peab tõsiselt võtma
 • Depressioon ei ole stress või lihtsalt kehv enesetunne
 • Depressioon ei ole üksnes psühholoogiline häire
 • Depressioon on vaimse tervise häire
 • Depressioon on süsteemne haigus
 • Depressioon on levinud haigus
 • Depressiooni võib haigestuda igaüks
 • Depressioon võib olla korduv või krooniline häire

Kas mina võin depressiooni haigestuda?

Jah, depressiooni võivad haigestuda ka noored. Valdav enamus depressiooni haigestunud inimesi kogevad oma esimest depressiivset episoodi just noorukieas. Sama tendents on omane ka teistele vaimse tervise häiretele.

Vallandumine lapsepõlves:

 • Autism
 • Tähelepanu häire ja hüperaktiivsus
 • Ärevushäire
 • Obsessiiv-kompulsiivne häire
 • Ainete kuritarvitamine
 • Anoreksia
 • Korduv depressiivne häire
 • Bipolaarne häire
 • Skisofreenia
 • Buliimia

Kui levinud on vaimsed häired noorte hulgas?

Kui mõelda märksõnade abil "sagedus", "tõsidus" ja "suitsiidirisk", on depressioon kõige murettekitavam vaimse tervise häire. Kuigi ärevushäired on üksnes sageduse peale mõeldes rohkem levinud. Neuropsühhiaatrilised seisundid on aga kõige kurnavamad vaimse tervise probleemid noorukieas.

Kui Sa mõtled oma klassi peale, kus on umbes 30 õpilast, siis keskmiselt kahel neist on depressioon, kolmel mingit sorti ärevushäire ja ühel aktiivsus- ja tähelepanuhäire. Teisi vaimse tervise häireid esineb harvem.

Vaimse tervise häirete esinemine noorte seas

Üldine levik populatsioonis

 • Depressioon (6%)
 • Psühhoos (1%)
 • Ärevus häired (10%)
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ehk ATH (4%)
 • Anoreksia (0,2%)
 • Kokku (15-20%)

Ühes tavalises klassis

(umbes 30 õpilast)

 • Depressioon (2)
 • Psühhoos (harva)
 • Ärevushäired (3)
 • Aktiivus- ja tähelepanuhäire ehk ATH (1)
 • Anoreksia (harva)
 • Kokku (4-5)

Miks haigestub osa noori depressiooni?

Päris mitmed omadused või põhjused, mida seostatakse noorukitega, võivad soodustada depressiooni haigestumist:

 • Noorukiiga on protsess, kus toimub palju muutusi, mille käigus saab lapsest  täiskasvanu
 • Noorukiiga on inimese arengu periood, mil aju küpseb ja sotsiaalsed väljakutsed kasvavad
 • Noorukiiga on psühholoogilise arengu periood, kus identiteedi konstrueerimine, autonoomia otsimine ja uute asjade kogemine võib luua uusi riske ja kaotusi

Lapsevanemad, õpetajad ja klassikaaslased ei tunne sageli depressiooni haigestunud noort ära.

Enamus juhtudel, mil noore depressioon märkamata jääb, ei tõlgendata noorega toimunud muutusi depressiooni sümptomitena - neid peetakse tavaliseks noorukiea etappiks või faasiks, mida arvatakse iseenesest mööduvat.

Projekti iFightDepression edendavad: