Eneseabi Ressursid

Vaimse tervise edendamiseks on erinevaid viise.

Õpi, kuidas ennast aidata ja oma depressiooniga toime tulla.

Loe eneseabi kohta ja testi ennast.

Loe lisaks

Tee test

Politsei

Mida peaks politseiametnik depressioonist ja suitsidaalsest käitumisest teadma?

Keskmiselt haigestub elu jooksul depressiooni üks naine neljast ning üks mees kaheksast. Depressioon omakorda viitab suurenenud enesevigastamise- ja suitsiidiriskile. Umbes 80-90%-l suitsiidi sooritanutest on varasemalt diagnoositud mõni vaimse tervise häire. Inimesed võivad tunda end jõuetu ja stressis olevana üsna pikka aega, kuid suitsidaalne kriis on enamjaolt lühiajaline meele seisund. Lisaks depressioonile suurendavad suitsiidiriski ka mõned teised tegurid nagu ainete kuritarvitamine ja psühhootilised sümptomid. Need tegurid peegeldavad sotsiaalse ja bioloogilise päritoluga riske. On aga oluline teada, et sellised inimesed võivad muutuda akuutselt suitsidaalseks ainult peale teatud suitsidaalsust vallandavat elusituatsiooni või ootamatut kriisi nagu töökaotus, suured võlad, lähisuhete purunemine, trauma või lein.

Politseiametnikud on depressiivsete ja suitsidaalsete inimestega sageli kontaktis, eriti kolme kuu jooksul enne suitsiidi. Suitsidaalse käitumisega kokkupuutumiseks on politseitöös mitmeid võimalikke stsenaariume, näiteks psühhiaatrilise hospitaliseerimise abistamine, vahi all viibivate inimeste suitsidaalne käitumine, akuutsed suitsiidiriskiga seotud olukorrad ja harvem suitsiidid politseiamentike endi hulgas.

Õiguskorda tagavad politseiametnikud on sageli esimesed, kes peavad reageerima kriisis vaimse tervise häirega inimese käitumisele. Nad peavad sageli vastu võtma otsuse, kuhu isik asjakohase ravi saamiseks suunata. Õiguskorra kaitsmise eest vastutavad ametnikud suunavad erakorralise vaimse tervise osakonda kuni kolmandiku patsientidest. Kuigi erakorralise abi kontaktid annavad võimaluse sekkumiseks, on vaid vähesed politseiametnikud saanud adekvaatse koolituse selle kohta, kuidas sellistes situatsioonides käituda.

Projekti iFightDepression edendavad: