Eneseabi Ressursid

Vaimse tervise edendamiseks on erinevaid viise.

Õpi, kuidas ennast aidata ja oma depressiooniga toime tulla.

Loe eneseabi kohta ja testi ennast.

Loe lisaks

Tee test

Kirikutegelased

Mida peaks vaimulikkonna liige teadma?

Vaimulikkonna liikmed mängivad kogukonnas olulist rolli ja nad on unikaalses positsioonis pakkumaks lohutust ja nõustamist neile, kellel elus on keerulised hetked.

Depressiooni esineb sageli: keskmiselt haigestub elu jooksul depressiooni üks naine neljast ning üks mees kaheksast. Inimene võib haigestuda depressiooni tänu raskele kaotusele, traumale või ta on olnud varajaste kogemuste või bioloogiliste faktorite tõttu juba pikemat aega depressioonile vastuvõtlik. See sektsioon pakub rohkem informatsiooni usu ja depressiooni vaheliste suhete kohta, samuti depressiooni sümptomite ja selle kohta, mida Sina vaimulikkonna liikmena saad teha inimese jaoks, kes on haigestunud depressiooni või väljendab suitsidaalseid mõtteid või suitsidaalset käitumist.

Depressioon ei ole lihtsalt halb meeleolu või enesetunne

Depressioon ei ole lihtsalt ajutine halb enesetunne. See on haigus, mis vajab professionaalset abi ja ravi. Vahel on keeruline eristada tavapärast kurbust, mida kõik inimesed aeg-ajalt tunnevad, depressiivsest häirest.

Oluline erinevus tavapärase kurbuse ja depressiooni vahel on see, et depressiooni puhul püsivad inimese kannatused üle kahe nädala, samuti avaldab haigus negatiivset mõju inimese suhetele, sotsiaalsusele ja töö- või koolielule. Arstid ja psühholoogid on koostanud depressiooni esmaseks hindamiseks nimekirja depressioonile viitavatest märkidest ja sümptomitest.

Depressioon ja religioon

Depressioon on haigus, millesse võib haigestuda igaüks - ka need, kes on enda jaoks Jumala leidnud. Näib, et suitsiidirisk on usklike inimeste seas madalam kui nende inimeste hulgas, kes usklikud ei ole. Küll aga on tegemist spekulatiivse põhjus-tagajärg seosega, mis tähendab, et ka uskliku inimese võimaliku suitsiidiriski osas tuleb tähelepanelik olla.

Usklikud inimesed, kes on haigestunud depressiooni räägivad, et nad ei saa enam usust tavapärasel määral lohutust, et nad ei tunne usu ja Jumalaga enam tavapärasel määral seotust ning nad ei ole enam suutelised usust energiat ammutama. Võib spekuleerida selle üle, kas neid on depressioonile vastuvõtlikuks muutnud teatav usust võõrandumine.

Samas näitavad kliinilised uuringud, et seos on pigem vastupidine. Huvi- ja naudingutunde puudus, teistest kaugenemine on depressiooni põhisümptomid. See mõjutab kõiki elu valdkondi - ja tõenäolisemalt on depressioon ka põhjuseks, miks inimene kaotab seotuse või kontakti oma usuga.

Olgu seos milline tahes - kindel on see, et pastor või vaimulikkonna liige saab olla suureks toeks ja abiks depressioonist tervenemise teekonnal ja taastumise protsessis.

Projekti iFightDepression edendavad: