Eneseabi Ressursid

Vaimse tervise edendamiseks on erinevaid viise.

Õpi, kuidas ennast aidata ja oma depressiooniga toime tulla.

Loe eneseabi kohta ja testi ennast.

Loe lisaks

Tee test

Soovitused ajakirjanikele

Soovitused ajakirjanikele

Suitsiidide imiteerimist ennetavad tegurid:

 • Ei tehta sensatsiooni
 • Ei kajastata esilehel ega mõnes teises tähelepanu püüdvas kohas
 • Ei lisata fotosid
 • Ei korrata meedikajastust samast suitsiidist
 • Ei kirjeldata üksikasjalikult kasutatud suitsiidimeetodit
 • Ei kajastata suitsidaalsete inimeste nimesid ega muid omadusi
 • Ei viidata ega lasta trükki hüvastijätukirju jms
 • Ei mainita veebipõhiseid suitsiidifoorumeid ega -veebilehti
 • Ei mainita kokkuleppeid suitsiidi sooritamiseks
 • Ei mainita toimumiskohta
 • Ei mainita teisi suitsiide, mis on toimunud samas kohas (nn meeliskohad)
 • Ei mainita kobarsuitsiide, see tähendab hulka suitsiide, mis on toime pandud ajalises ja geograafilises mõttes lähestikku
 • Ei räägita „suitsiidiepideemiast/ suitsiidiseeriast“ (nakkus)
 • Keelekasutuse jälgimine, ei kasutata termineid nagu „õnnestunud/ebaõnnestunud suitsiid“ jms
 • Suitsiidiga seonduvate müütide kummutamine
 • Ei lihtsustata selgitusi
 • Ei kajastata suitsiidi kui mõistetavat lahendust
 • Ei ilustata suitsiidi (kangelaslikkus, romantilisus)
 • Ei pöörata erilist tähelepanu kuulsuste poolt sooritatud suitsiididele
 • Ei mainita suitsiidi positiivseid tagajärgi
 • Suitsiide kajastatakse vaimse tervise häirete kontekstis
 • Loetletakse suitsiidi ohumärke
 • Ei intervjueerita sugulasi / inimesi, kes leinavad suitsiidi tõttu kannatanud lähedast
 • Viidatakse suitsiidi ennetamise võimalustele
 • Kirjeldatakse individuaalseid toimetulekustrateegiaid, mis aitavad kriisidega toime tulla
 • Viidatakse üldistele abi saamise võimalustele
 • Jagatakse informatsiooni asutuste kohta, mis pakuvad abi
 • Jagatakse informatsiooni usaldustelefonide kohta
 • Jagatakse informatsiooni eneseabigruppide kohta
 • Tuuakse sisse lõik suitsidaalse käitumise ilukirjanduslikust kajastamisest
 • Tuuakse sisse lõik suitsidaalse käitumise kajastamisest uues meedias

Projekti iFightDepression edendavad: