Eneseabi Ressursid

Vaimse tervise edendamiseks on erinevaid viise.

Õpi, kuidas ennast aidata ja oma depressiooniga toime tulla.

Loe eneseabi kohta ja testi ennast.

Loe lisaks

Tee test

Sobilik kajastamine

Sobilik kajastamine

Meediakajastus ei ole suitsiidi toimepanemise peamine põhjus, kuid see võib osutuda oluliseks suitsidaalse käitumise vallandajaks haiguse kriitilises faasis.

Teatud meediakajastuse tunnusjooned muudavad imiteerimise tõenäolisemaks:

 • Korduv ja detailirohke suitsiidi kajastamine
 • Tugeva emotsionaalse laenguga sisu
 • Tuntud inimese suitsiid
 • Trükimeedia kajastused

 

See ei tähenda, et suitsiide ei tohiks meedias kajastada, ent tuleb teada, mis suurendab riski inimese samastumiseks toime pandud suitsiidiga:

 • Suitsiidile tõmmatakse tähelepanu läbi esikaanelugude, pealkirjade ja fotode
 • Terminid “suitsiid” ja “enesetapp” on välja toodud pealkirjas
 • Suitsiidimeetod on detailselt kirjeldatud
 • Kirjeldatud või isegi ilustatud on sündmuse kergesti äratuntavat ja ligipääsetavat toimumispaika (meeliskohad)
 • Täpselt on kirjeldatud sotsiaalset keskkonda, isikut ja tema motiive
 • Suitsiidi on kajastatud positiivse alatooniga või seda on ilustatud või romantiseeritud
 • Suitsiidi on esitatud kui midagi täiesti arusaamatut või möödapääsmatut

 

Riskid samastumiseks vähenevad, kui:

 • Probleemidele ja kriisidele on pakutud alternatiivseid lahendusi
 • Suitsiidi kirjeldatakse kui edukalt ravitava vaimse tervise häire tagajärge
 • Kliiniline pilt sisaldab ka tausta kirjeldust
 • Võetud on eksperthinnang
 • Välja on toodud usaldus- ja kriisitelefonide kontaktid
 • Kajastatud on suhtumine professionaalide poolt osutatud abisse

Projekti iFightDepression edendavad: