Eneseabi Ressursid

Vaimse tervise edendamiseks on erinevaid viise.

Õpi, kuidas ennast aidata ja oma depressiooniga toime tulla.

Loe eneseabi kohta ja testi ennast.

Loe lisaks

Tee test

Mida saab ajakirjanik teha?

Mida saab ajakirjanik depressiooni ja suitsiidi osas ette võtta?

 

Hoolimata üha suuremast avatusest vaimse tervise probleemidest rääkides, kipub jätkuvalt depressiooniga seonduma sotsiaalne stigma või häbimärgistamine.

Näiteks, jätkuvalt on üsna levinud uskumus, et depressioonis inimesed on ohtlikud või ettearvamatud, või et depressioon ei ole päris meditsiiniline haigus. Sellised hoiakud takistavad depressiooni all kannatavatel inimestel professionaalset abi otsida ja võivad pärssida olemasoleva sotsiaalse toetuse positiivset efekti.

Meedial on stigmatiseerimise vähendamisel oluline roll. Stigmatiseerimise vähendamiseks on oluline tõsta teadlikkust depressiooni sümptomitest ja levimusest ning hoida avatud ja toetavat dialoogi depressiooni vallandajate ja ravi kohta.

Peale positiivse muutuse, mille toob kaasa depressioonist avatult rääkimine, saab meedia aidata minimiseerida potentsiaalselt kahjulikku mõju, mida võib põhjustada vastutustundetu suitsiidide kajastamine meedias.

Korduvalt on tõendust leidnud Wertheri efekt, mille kohaselt teatud tüüpi meediakajastused soodustavad kajastatud suitsiidi imiteerimist või „nakkuslikku“ suitsidaalset käitumist.

Üks värske näide Wertheri efektist on järsk raudteel toime pandud suitsiidide arvu tõus peale seda, kui 2009. aastal kajastati Saksamaa tuntud väravavahi Robert Enke suitsiidi, mille ta pani toime raudteel vastuvõitva rongi alla jäädes.

 

Raudteel toime pandud suitsiidide kajastamise piiramine 1987. aastal Viinis seondus aga suitsiidide arvu 70%-se langusega.

Projekti iFightDepression edendavad: