Eneseabi Ressursid

Vaimse tervise edendamiseks on erinevaid viise.

Õpi, kuidas ennast aidata ja oma depressiooniga toime tulla.

Loe eneseabi kohta ja testi ennast.

Loe lisaks

Tee test

Meist

Mis on ifightdepression.com?

FightDepression.com on veebileht, mille abil püütakse tõsta inimeste teadlikkust depressioonist ja suitsidaalsusest. Veebilehel räägitakse depressiooni põhjustest ning depressioonile viitavatest märkidest ja sümptomitest, eesmärgiga aidata Sul depressiooni paremini ära tunda.

Samuti räägitakse depressiooni võimalikest tagajärgedest, kasulikest strateegiatest, mille abil oma positiivset vaimset tervist edendada (eneseabi ressurssid), kuidas ja kust vajadusel abi otsida ning kuidas depressiooni haigestunud pereliiget, sõpra või muud abivajajad toetada.

Veebileht sisaldab informatsiooni, kohandatud ressursse ja soovitusi ka tervishoiu ja muudele spetsialistidele, kes on niiöelda “väravavahi” positsioonil. Ehk neile, kelle positsioon võimaldab neil depressiooni märgata, abistavalt reageerida, inimest parimate praktikate ja asjakohaste soovituste juurde suunata ning hõlbustada abini jõudmist või selle kättesaamist.

Meie eesmärk on tõhustada kerge ja mõõduka depressiooniga inimeste ravi, pakkudes neile juhendatud veebipõhist eneseabiprogrammi (iFightDepression eneseabiprogramm; klõpsa lingil “Eneseabi ressursid”, et iFightDepression eneseabiprogrammist rohkem teada saada)
Sel viisil loodame anda oma panuse depressiooni ja suitsidaalse käitumise ennetamisesse ning depressiooni ja suitsidaalsusega seonduva stigma või häbimärgistamise vähendamisesse.

iFightDepression veebileht ja iFightDepression eneseabiprogramm on EAAD (European Alliance Against Depression) kaubamärgid. Need on välja töötatud projekti PREDI-NU (Depressiooni ennetamine ja teadlikkuse tõstmine võrgustikutöö kaudu) raames. iFightDepressionit toetas Euroopa Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet (EACH; European Agency for Health and Consumers).

Mis on European Alliance Against Depression (EAAD)?

Euroopa allianss depressiooni vastu (EAAD; European Alliance Against Depression), on rahvusvaheline ekspertide võrgustik, mis on pühendunud depressiooni all kannatavate patsientide aitamisele ja suitsidaalse käitumise ennetamisele. EAAD soovib edendada rahvatervist, depressiivsetele patsientidele pakutavat ravi ning kogukonnal põhinevate mitmetasandiliste sekkumisviiside abil ennetada suitsiide.

Euroopas kannatab depressiooni all hinnanguliselt 18,4 miljonit inimest. Depressioon võib kahjustada inimese elukvaliteeti rohkem kui mõni muu haigus ning see võib lõppeda enesetapuga. Seetõttu on oluline stimuleerida efektiivsete enesetappude ennetamise programmide rakendamist nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Täpsema informatsiooni saamiseks kogukonnal põhinevate mitmetasandiliste suitsiidide ennetamise programmide kohta, külasta EAAD veebilehte.

Projekti iFightDepression edendavad: